Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Предстоящо в Народното събрание
вторник, 17/10/2017
сряда, 18/10/2017
четвъртък, 19/10/2017
петък, 20/10/2017
Последни законопроекти
Връзки
Държавен вестник
Държавен вестник
Официално издание на Република България
Регистър
Регистър
по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Регистър
Регистър
по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
Студентската програма
Студентската програма
за законодателни проучвания в Народното събрание
Международна
Международна
парламентарна стипендия на Германския Бундестаг
Търсене
Димитър Главчев, председател на 44-то Народно събрание
Пряко предаване на заседание на Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата – 19/10/2017, 16:00

Пряко предаване на заседание на Комисия по земеделието и храните – 18/10/2017, 15:00

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на заместник-председатели на Комисията за финансов надзор, ръководещи съответно управление "Надзор на инвестиционната дейност" и "Осигурителен надзор"

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни заседания
    Парламентарен контрол
    Заседания на комисии