Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ
ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ
 • Дата на раждане : 03/01/1947 Ямбол, България
 • Професия: юрист;
 • Езици: немски;руски;
 • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 17.70%;
 • Изборен район: 24-СОФИЯ 2;
 • Участие в предишно НС: 7 ВНС; 38 НС; 39 НС; 40 НС;
 • E-mail: kornesov@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  41-о Народно събрание
  член 14/07/2009 - 14/03/2013
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
  зам.-председател 29/07/2009 - 10/12/2009
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
  член 10/12/2009 - 09/06/2010
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
  зам.-председател 09/06/2010 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Куба
  председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  04/06/2010
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно приложение на чл. 7, ал.3 от Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти.
  Писмен отговор на 04/06/2010.
  25/06/2010
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно отхвърлени парични обещетения на граждани по чл. 7, ал.3 от Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти.
  Писмен отговор на 25/06/2010.
  17/09/2010
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изграждане на завод за преработка на битовите отпадъци в София.
  Отговорено в зала на 17/09/2010.
  13/05/2011
  Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно осъдените лица с наказание "доживотен затвор" и "доживотен затвор без замяна".
  Писмен отговор на 13/05/2011.
  30/09/2011
  Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно конкретно приложение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  Писмен отговор на 30/09/2011.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС