Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ
СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ
 • Дата на раждане : 24/11/1978 Ихтиман, България
 • Професия: финансист;
 • Езици: английски;френски;испански;
 • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
 • Изборен район: 26-СОФИЯ ОБЛАСТ;
 • Участие в предишно НС: 41 НС;
 • E-mail: s.tanchev@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  Нечленуващи в ПГ
  член 10/12/2013 - 05/08/2014
  КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА
  член 11/09/2013 - 16/01/2014
  Група за приятелство България - Аржентина
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  14/03/2014
  Питане към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно груби нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча и правилника за неговото прилагане.
  Отговорено в зала на 14/03/2014.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС