Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ
  • Дата на раждане : 03/04/1984 ,
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 1-БЛАГОЕВГРАД;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: georgi.andonov@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Косово
председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
13/09/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно действията на органите на реда спрямо протестиращите от Благоевградска област, участвали в протестите в гр. София, на 31 юли 2013 г.
Отговорено в зала на 13/09/2013.
01/11/2013
Питане към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно Селскостопанска академия.
Отговорено в зала на 01/11/2013.
14/03/2014
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно подготвяни промени в Изпълнителната Агенция по горите.
Отговорено в зала на 14/03/2014.
21/03/2014
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно дейността на "Югозападно държавно предприятие" ДП към Министерството на земеделието и храните.
Писмен отговор на 21/03/2014.
30/05/2014
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно ремонтни дейности, извършвани от " В и К Благоевград" ЕООД, гр. Благоевград - клон Гоце Делчев.
Отговорено в зала на 30/05/2014.
04/04/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно дейността на работата на пункт за регистрация на моторни превозни средства, намиращ се на територията на РУП - Гоце Делчев.
Отговорено в зала на 04/04/2014.
04/04/2014
Питане към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно изкупната кампания на тютюна в област Благоевград.
Отговорено в зала на 04/04/2014.
13/06/2014
Питане към Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта относно политиката на Министерството на младежта и спорта за подкрепа на спорта.
Отговорено в зала на 13/06/2014.
13/06/2014
Питане към Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта относно политиката на Министерството на младежта и спорта за изграждане на спортна инфраструктура в малки населени места на територията на обл. Благоевград.
Отговорено в зала на 13/06/2014.
30/05/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно пътнотранспортно произшествие на територията на гр. Гоце Делчев.
Писмен отговор на 30/05/2014.
30/05/2014
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно сключвани договори за информационно обслужване на "Югозападно държавно предприятие" - гр. Благоевград.
Писмен отговор на 30/05/2014.
11/07/2014
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно степента на завършеност и срока за изпълнение на ЛОТ 4 от АМ "Струма" и опасността община Петрич да претърпи финансови санкции или изцяло да загуби проект за около 5 млн. лв. по Оперативна програма "Регионално развитие", във връзка със забавянето на строежа на АМ "Струма".
Писмен отговор на 11/07/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС