Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДИМИТЪР БОРИСОВ ГЛАВЧЕВ
ДИМИТЪР БОРИСОВ ГЛАВЧЕВ
 • Дата на раждане : 15/08/1963 София, България
 • Професия: дипломиран експерт-счетоводител;
 • Езици: английски;руски;
 • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
 • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
 • Участие в предишно НС: 41 НС;
 • E-mail: dimitar.glavchev@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  Парламентарна група на ПП ГЕРБ
  зам.-председател на ПГ 21/05/2013 - 05/08/2014
  КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
  член 11/09/2013 - 16/01/2014
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
  член 11/09/2013 - 05/08/2014
  КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА
  член 16/01/2014 - 05/08/2014
  ДЕЛЕГАЦИЯ В ИНТЕРПЕРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ
  зам.-ръководител 16/07/2014 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Украйна
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  30/05/2014
  Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно кореспонденция и документация, касаеща реализацията на газопровода " Южен поток".
  Писмен отговор на 30/05/2014.
  13/06/2014
  Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно Годишен отчет за дейността на Национална електрическа компания - ЕАД за 2013 г.
  Писмен отговор на 13/06/2014.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС