Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
  • Дата на раждане : 31/08/1956 Генерал Тошево, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 8-ДОБРИЧ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: zhelyazko.zhelyazkov@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
член 11/09/2013 - 05/08/2014
КОМИСИЯ ПО ОТБРАНА
член 26/03/2014 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Полша
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно реализирани предоставяния на освободени войскови райони на общини и други ведомства.
Писмен отговор на .
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС