Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
БОРИСЛАВ ЯНЧЕВ НОЕВ
БОРИСЛАВ ЯНЧЕВ НОЕВ
 • Дата на раждане : 08/03/1956 с. Невша, България
 • Професия: инженер;
 • Езици: английски;руски;
 • Избран(а) с политическа сила: Коалиция "Атака" 8.93%;
 • Изборен район: 3-ВАРНА;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: noev@ataka.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  40-то Народно събрание
  член 11/07/2005 - 25/06/2009
  Независими
  член 17/06/2009 - 25/06/2009
  Комисия по отбраната
  член 24/08/2005 - 25/06/2009
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС