Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДУКОВА
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДУКОВА
 • Дата на раждане : 07/11/1952 Разлог, България
 • Професия: преподавател;
 • Езици: френски;руски;
 • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
 • Изборен район: 25-СОФИЯ 3;
 • Участие в предишно НС: 41 НС;
 • E-mail: s.dukova@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 09/10/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  11/04/2014
  Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно методика за оценка за размера на обезщетенията за отчуждаване на имоти, попадащи в трасето на северна скоростна тангента на Софийски околовръстен път.
  Отговорено в зала на 11/04/2014.
  13/06/2014
  Питане към Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта относно политиката на Министерството на младежта и спорта за подкрепа на спорта.
  Отговорено в зала на 13/06/2014.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС