Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ
АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ
 • Дата на раждане : 23/10/1971 Сандански, България
 • Професия: юрист;
 • Езици: английски;руски;
 • Избран(а) с политическа сила: ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО 7.28%;
 • Изборен район: 1-БЛАГОЕВГРАД;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: atanas.stoyanov@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Група за приятелство България - Косово
  зам.-председател 09/04/2015 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  16/01/2015
  Питане към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно промени в Републиканската транспортна схема.
  Отговорено в зала на 16/01/2015.
  27/02/2015
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно статута на бившите военни поделения на територията на обл. Благоевград.
  Писмен отговор на 27/02/2015.
  20/03/2015
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно безвъзмездно предоставяне на имот № 65334.301.9524 - местност "Разклонението", гр. Сандански.
  Отговорено в зала на 20/03/2015.
  04/09/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно покриване на транспортните разходи на физически и юридически лица за извършени преки доставки на хляб, хлебни изделия и основни хранителни стоки в планинските и малките селища с население до 500 жители (без курортите).
  Отговорено в зала на 04/09/2015.
  02/10/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно финансови средства за рехабилитация на пътищата в обл. Благоевград.
  Писмен отговор на 02/10/2015.
  25/09/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане на ЛОТ 3 на АМ "Струма".
  Отговорено в зала на 25/09/2015.
  29/01/2016
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно проект "Открити лечебни басейни за деца и възрастни" във филиал Сандански на "Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД.
  Отговорено в зала на 29/01/2016.
  02/10/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно ограничаване на незаконната сеч в горските територии.
  Писмен отговор на 02/10/2015.
  27/11/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно мерки за ограничаване на бежанския поток и изграждането на оградно съоръжение по границата на Република България с Република Турция.
  Отговорено в зала на 27/11/2015.
  29/01/2016
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно финансовото обезпечаване на читалищната дейност в страната.
  Отговорено в зала на 29/01/2016.
  06/11/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно подпомагане на земеделски производители в растениевъдството и животновъдството на територията на обл. Благоевград.
  Писмен отговор на 06/11/2015.
  05/02/2016
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно безвъзмездно предоставяне на имот № 65334.301.9524 местност "Разклонението" гр. Сандански.
  Писмен отговор на 05/02/2016.
  01/04/2016
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно реализация на два проекта в община Сандански - канализация на с. Левуново и канализация на с. Лешница.
  Отговорено в зала на 01/04/2016.
  11/03/2016
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно откриване на ГКПП "Клепало" между Република България и Република Македония.
  Отговорено в зала на 11/03/2016.
  25/03/2016
  Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно нарушение на родителски права на български граждани.
  Писмен отговор на 25/03/2016.
  15/04/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане на ГКПП между Република България и Република Македония.
  Писмен отговор на 15/04/2016.
  08/04/2016
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно подмяна съдържанието на български книги с автор Димитър Талев, в Република Македония.
  Писмен отговор на 08/04/2016.
  13/05/2016
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно възстановяване на поземлени имоти в землището на община Струмяни.
  Писмен отговор на 13/05/2016.
  08/07/2016
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно статута на горски фонд в землището на община Струмяни.
  Писмен отговор на 08/07/2016.
  16/09/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно безвъзмездно предоставяне и прехвърляне на имот № 65334,301,9525-ЧДС, местност "Разклонението", гр. Сандански.
  Отговорено в зала на 16/09/2016.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС