Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ
ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ
 • Дата на раждане : 22/05/1965 Поморие, България
 • Професия: инженер;
 • Езици: немски;руски;
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%;
 • Изборен район: 2-БУРГАС;
 • Участие в предишно НС: 41 НС; 42 НС;
 • E-mail: ivan.valkov@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  06/11/2014
  Въпрос към Николина Ангелкова, служебен министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно финансовото и икономическото състояние на "Пристанище Бургас" ЕАД.
  Отговорено в зала на 06/11/2014.
  06/11/2014
  Въпрос към Николина Ангелкова, служебен министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно финансовото и икономическо състояние на "Пристанище Варна" ЕАД, "Пристанище Русе" ЕАД, и "Пристанище Лом".
  Писмен отговор на 06/11/2014.
  23/01/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно доизграждане на четирилентов път "Бургас - Слънчев бряг".
  Писмен отговор на 23/01/2015.
  23/01/2015
  Въпрос към Веселин Вучков, Министър на вътрешните работи относно актуално състояние на Фонда за безопасност на движението, управляван от министъра на вътрешните работи.
  Отговорено в зала на 23/01/2015.
  13/02/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно възстановяване на разрушено мостово съоръжение, свързващо селата Веселие и Ясна поляна, общ. Приморско.
  Писмен отговор на 13/02/2015.
  27/02/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на пътен участък Айтос - Караново.
  Писмен отговор на 27/02/2015.
  27/02/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на пътна отсечка Вресово - Камчия.
  Писмен отговор на 27/02/2015.
  20/03/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно брегоукрепване на крайбрежната зона - "Къмпинг "Европа" - нос Лахна - Почивна станция на Министерството на отбраната - първи участък".
  Писмен отговор на 20/03/2015.
  06/03/2015
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно събиране на такса шум (екологична) от летищата за обществено ползване.
  Писмен отговор на 06/03/2015.
  26/05/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно процедура по административна териториална промяна за присъединяването на селата Рудник и Черно море, като квартали на гр. Бургас.
  Писмен отговор на 26/05/2015.
  08/05/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно действията на директора на ДГС - Айтос.
  Писмен отговор на 08/05/2015.
  22/05/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно мотиви за закриване на Областна диагностична лаборатория за растително здраве - Бургас, към ОДБХ Бургас.
  Писмен отговор на 22/05/2015.
  12/06/2015
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно Наредба №24/05.08.2011 г. за изваждане на потънало имущество в териториалното море, вътрешните морски води и вътрешните морски пътища на Република България.
  Писмен отговор на 12/06/2015.
  12/06/2015
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно реализация на проект "Инженеринг и възстановяване на пристанищно съоръжение при нос Шабла - Морска естакада с островна площадка".
  Писмен отговор на 12/06/2015.
  04/09/2015
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно имоти със статут на частна и публична държавна собственост, находящи се в Бургаска област, с отпаднала необходимост за Министерство на отбраната, предвидени за осъществяване на разпоредителни действия - продажба през 2015 г..
  Отговорено в зала на 04/09/2015.
  22/04/2016
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно преместване или премахване на телена ограда, изградена от собственика на Военния почивен дом - МО по средата на съществуващ път, в кв.19, на местността "ЛАХАНА", в землището на гр. Поморие.
  Писмен отговор на 22/04/2016.
  09/12/2016
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно имоти със статут на частна публична държавна собственост, находящи се в Бургаска област, с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната, предвидени за осъществяване на разпоредителни действия и продажби през 2016 г.
  Отговорено в зала на 09/12/2016.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  19/11/2015
  ЗИД на Закона за пътищата
  Входящ номер: 554-04-364
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС