Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ КОВАЧЕВ
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ КОВАЧЕВ
 • Дата на раждане : 07/03/1974 Варна, България
 • Професия: икономист;
 • Езици: английски;руски;
 • Избран(а) с политическа сила: КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА 5.69%;
 • Изборен район: 3-ВАРНА;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: georgi.kovachev@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Комисия по бюджет и финанси
  член 28/11/2014 - 26/01/2017
  Група за приятелство България - Латвия
  зам.-председател 09/04/2015 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  17/02/2015
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно казуса "Пристанище Варна" ЕАД.
  Писмен отговор на 17/02/2015.
  03/04/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно ограничаването на разходите по персонал в държавната администрация.
  Отговорено в зала на 03/04/2015.
  03/04/2015
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно освобождаване на директора на Басейнова дирекция за "Черноморски район" - Варна.
  Писмен отговор на 03/04/2015.
  26/06/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно извършване на строително-монтажни работи на пътен възел "Сливница", част от строителството на "СОП - Западна дъга".
  Отговорено в зала на 26/06/2015.
  04/12/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно унищожаване на гори в природен парк "Витоша".
  Отговорено в зала на 04/12/2015.
  15/07/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно данъчно и осигурително третиране при ползване на фирмени активи за лични цели, т.нар. "данък уикенд".
  Отговорено в зала на 15/07/2016.
  08/07/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно пътен участък Варна - Златни пясъци.
  Отговорено в зала на 08/07/2016.
  22/07/2016
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно Издаване на разрешения на организации по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства.
  Отговорено в зала на 22/07/2016.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  28/10/2015
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС