Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ
МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ
 • Дата на раждане : 04/05/1961 Стара Загора, България
 • Професия: историк;
 • Езици: френски;немски;руски;
 • Избран(а) с политическа сила: ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО 7.28%;
 • Изборен район: 4-ВЕЛИКО ТЪРНОВО;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: milen.mihov@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Комисия по отбрана
  член 28/11/2014 - 26/01/2017
  Комисия по образованието и науката
  зам.-председател 28/11/2014 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  06/03/2015
  Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно реда и условията за прием във висшите училища в Република България.
  Отговорено в зала на 06/03/2015.
  12/06/2015
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно предприетите мерки за "безопасност" при провеждането на военния парад на 6 май 2015 г.
  Отговорено в зала на 12/06/2015.
  19/06/2015
  Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно извършена одитна проверка на Фонд "Научни изследвания".
  Писмен отговор на 19/06/2015.
  19/06/2015
  Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно Годишната оперативна програма на Фонд "Научни изследвания".
  Писмен отговор на 19/06/2015.
  26/06/2015
  Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно нормативното основание, което регламентира съществуването на Комисии по етика в детските градини.
  Писмен отговор на 26/06/2015.
  11/09/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно пореден случай на полицейско насилие, осъществено от началника на РУ на МВР - Полски Тръмбеш.
  Писмен отговор на 11/09/2015.
  29/01/2016
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр.Велико Търново на 19 януари 2016 г.
  Отговорено в зала на 29/01/2016.
  27/05/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнението на проект за енергийна ефективност на жилищен блок с адрес гр. Велико Търново, ул. "Димитър Буйнозов" № 2.
  Отговорено в зала на 27/05/2016.
  01/07/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно проведена процедура BG05M20P001-3.001 "Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение".
  Отговорено в зала на 01/07/2016.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  11/12/2015
  11/12/2015
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС