Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
КИРЧО ГЕОРГИЕВ КАРАГЬОЗОВ
КИРЧО ГЕОРГИЕВ КАРАГЬОЗОВ
  • Дата на раждане : 03/10/1954 с. Безмер, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%;
  • Изборен район: 31-ЯМБОЛ;
  • Участие в предишно НС: 42 НС;
  • E-mail: Kircho.Karagyozov@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
24/07/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно схема за държавна помощ "Намаляване на акцизната ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система ваучери за гориво".
Отговорено в зала на 24/07/2015.
02/10/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно възстановяване на акциз за горивата за 2015 г..
Писмен отговор на 02/10/2015.
26/02/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно предоставяне на държавна помощ на земеделските производители.
Отговорено в зала на 26/02/2016.
27/05/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно проблеми пред кампанията 2016 г. за директни плащания на единица площ.
Отговорено в зала на 27/05/2016.
21/10/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно възстановяване акциза за горива на земеделските стопани за 2015 г. и 2016 г.
Отговорено в зала на 21/10/2016.
Предложения към законопроекти за второ четене
29/10/2015
01/09/2016
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 654-04-254
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС