Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ
НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ
  • Дата на раждане : 16/03/1957 Свиленград, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 29-ХАСКОВО;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: nikola.dinkov@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Група за приятелство България - Унгария
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
16/06/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно крайно тежкото аварийно състояние на републикански път ІІІ-559 с. Полски градец - Тополовград - с. Устрем.
Отговорено в зала на 16/06/2017.
07/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно крайно тежкото аварийно състояние на републикански път III-5509 Свиленград-Райкова могила-Щит-Пашово-Сладун-Варник-Маточина, област Хасково.
Отговорено в зала на 07/07/2017.
14/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проекта "Каскада Въча".
Отговорено в зала на 14/07/2017.
14/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити региони.
Отговорено в зала на 14/07/2017.
19/09/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно крайно тежкото финансово и организационно състояние на Диагностично-консултативен център "Свети Георги" - Хасково, търговско дружество към Министерството на отбраната.
Отговорено в зала на 19/09/2017.
13/10/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно тежката пътна обстановка на АМ "Марица" в участъка от гр. Свиленград до ГКПП "Капитан Андреево".
Отговорено в зала на 13/10/2017.
03/11/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно проблемите, които създават тежкотоварните автомобили в Свиленград, кв."Капитан Петко войвода" при влизане и излизане за обмитяване на стоки в "Митническо бюро" -Свиленград.
Отговорено в зала на 03/11/2017.
23/02/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на Републикански път I-8 в участъка от км 371+680 до км 372+240 в района от гр. Свиленград към с. Капитан Андреево.
Отговорено в зала на 23/02/2018.
23/03/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на питейната вода в Хасково и региона.
Отговорено в зала на 23/03/2018.
08/06/2018
Питане към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно обезщетяването на тракийските бежанци.
Отговорено в зала на 08/06/2018.
13/07/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състояние на републикански път ІІІ-8081, от гр. Маджарово - с. Бориславци - с. Малки Воден до разклона за гр. Любимец.
Отговорено в зала на 13/07/2018.
23/05/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно приоритети по Програмата за развитие на селските райони за територии с природни ограничения и за граничните райони.
Отговорено в зала на 23/05/2018.
29/06/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно питейната вода на водоснабдителна система Брягово, област Хасково.
Писмен отговор на 29/06/2018.
08/06/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно Дом за възрастни хора с психични разстройства в с. Радовец, общ.Тополовград, обл. Хасково.
Отговорено в зала на 08/06/2018.
22/06/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно отстраняване на негативни последици от изграждането на оградата с Турция.
Писмен отговор на 22/06/2018.
22/06/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно изграждането на площадки за противоградна защита в област Хасково.
Отговорено в зала на 22/06/2018.
29/06/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно инфраструктурата на ГКПП Капитан Петко войвода до град Свиленград.
Писмен отговор на 29/06/2018.
05/09/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно осветлението на пътен възел "Пъстрогор" за входа на гр. Свиленград на АМ "Марица".
Отговорено в зала на 05/09/2018.
12/10/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно установена наднормена концентрация на уран в питейната вода в гр. Харманли и други населени места от общината.
Писмен отговор на 12/10/2018.
28/09/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно установена наднормена концентрация на уран в питейната вода в град Харманли и други населени места в общината.
Отговорено в зала на 28/09/2018.
21/09/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно премахването на подоходния критерий при определяне правото на месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование.
Писмен отговор на 21/09/2018.
28/09/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно отпускане на допълнителни бройки към Център за спешна медицинска помощ Хасково за сформиране на допълнителен екип към филиала в гр. Тополовград.
Писмен отговор на 28/09/2018.
16/11/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инвентаризация на пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа, обл. Хасково.
Писмен отговор на 16/11/2018.
23/11/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно проблеми с изкупуването на реколтата от грозде през 2018 г.
Отговорено в зала на 23/11/2018.
16/11/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно проблемите, които създават тежкотоварните автомобили в Свиленград, кв. "Кап. Петко Войвода",при влизане и излизане за обмитяване на стоки в "Митническо бюро" - Свиленград.
Писмен отговор на 16/11/2018.
23/11/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно епизоотичната обстановка в област Хасково.
Отговорено в зала на 23/11/2018.
23/11/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждането на пречиствателни станции за манган в общините от Хасковска област, разположени по поречието на р. Марица.
Отговорено в зала на 23/11/2018.
01/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на АМ "Марица", участък Оризово - Димитровград, км 5+000 до км 36+400.
Отговорено в зала на 01/02/2019.
08/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на републикански път I-8, участък от км 371+680 до км 372+240, в района от гр. Свиленград към с. Капитан Андреево.
Писмен отговор на 08/02/2019.
01/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на републикански път ІІІ-5507 на територията на Хасковска област.
Отговорено в зала на 01/02/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на третокласен път III-559 с. Полски градец - Тополовград - с. Устрем, обл. Хасково.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на мост на р. Улу дере до с. Бориславци, общ. Маджарово.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Стамболово за 2018 г..
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Тополовград за 2018 г..
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Маджарово за 2018 г..
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Симеоновград за 2018 г..
Писмен отговор на 01/03/2019.
05/09/2019
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно развитието на Индустриална зона Свиленград.
Отговорено в зала на 05/09/2019.
13/09/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно отпадъците на площадката за съхранение на отпадъци до ТЕЦ "Марица 3" - Димитровград.
Отговорено в зала на 13/09/2019.
04/10/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно проблеми с изкупуването на реколтата от грозде през 2019 г..
Писмен отговор на 04/10/2019.
04/10/2019
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно структурата и функционирането на Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири".
Писмен отговор на 04/10/2019.
01/11/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно наложени финансови корекции по проекти по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." на общини от област Хасково.
Писмен отговор на 01/11/2019.
01/11/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно проекти по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 на общини от област Хасково, по които са наложени финансови корекции.
Писмен отговор на 01/11/2019.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС