Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЮЛИЯН МИХАЙЛОВ ПАПАШИМОВ
ЮЛИЯН МИХАЙЛОВ ПАПАШИМОВ
 • Дата на раждане : 28/08/1957 Ямбол, България
 • Професия: лекар;
 • Езици: руски;
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
 • Изборен район: 31-ЯМБОЛ;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: yuliyan.papashimov@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  44-то Народно събрание
  член 19/04/2017 - до момента
  Парламентарна група на ПП ГЕРБ
  член 19/04/2017 - до момента
  Комисия по здравеопазването
  член 10/05/2017 - до момента
  Група за приятелство България - САЩ
  член 23/06/2017 - до момента
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  04/05/2017
  Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
  Писмен отговор на 04/05/2017.
  28/07/2017
  Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно приетите от Надзорния съвет Правила за условията и реда за прилагане на чл. 4, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г.
  Отговорено в зала на 28/07/2017.
  19/09/2017
  Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно складова база за съхранение и утилизация на боеприпаси и взривни вещества "Стралджа-Мараш".
  Писмен отговор на 19/09/2017.
  20/10/2017
  Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно складова база за съхранение и утилизация на боеприпаси и взривни вещества "Стралджа-Мараш".
  Писмен отговор на 20/10/2017.
  27/04/2018
  Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно строителство на мост на р. Тунджа на републикански път ІІІ-7008 "Елхово - Пчела - Скалица", при км 2+500, обл. Ямбол.
  Писмен отговор на 27/04/2018.
  27/04/2018
  Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно изпълнение на Плана за действие за периода 2018-2021 г. към Националната стратегия за дългосрочна грижа.
  Писмен отговор на 27/04/2018.
  17/05/2019
  Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно строителство на мост на р. Тунджа на републикански път III-7008 "Елхово - Пчела - Скалица" при км 2+500.
  Отговорено в зала на 17/05/2019.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  25/01/2019
  25/01/2019
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС