Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ХАЙРИ РЕДЖЕБОВ САДЪКОВ
ХАЙРИ РЕДЖЕБОВ САДЪКОВ
 • Дата на раждане : 18/12/1970 Златарица, България
 • Професия: икономист;
 • Езици: руски;
 • Избран(а) с политическа сила: Движение за права и свободи - ДПС 9.24%;
 • Изборен район: 22-СМОЛЯН;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: hayri.sadakov@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  44-то Народно събрание
  член 19/04/2017 - до момента
  Група за приятелство България - Афганистан
  председател 23/06/2017 - до момента
  Група за приятелство България - САЩ
  член 23/06/2017 - до момента
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  21/07/2017
  Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно предприети мерки за ограничаване на щетите от корояда и последвалите заболявания по горските масиви.
  Писмен отговор на 21/07/2017.
  04/05/2018
  Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимостта от предприемане на спешен и неотложен ремонт, реконструкция и рехабилитация на третокласен път "Юговски разклон - Лъки"/ III-861 (Бачково-Хвойна) - Югово - Лъки - Джурково - местност Здравец - местност Мимина вода - местност Рожен (Чепеларе-Соколовци), в общ. Лъки, обл. Пловдив до границата с област Смолян.
  Отговорено в зала на 04/05/2018.
  05/09/2018
  Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт и рехабилитация на пътни отсечки на територията на общ. Рудозем с влошено качество на настилките, в следствие на строителство на язовир "Пловдивци".
  Отговорено в зала на 05/09/2018.
  05/09/2018
  Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно предприети мерки по възстановяване на път II - 86 - Соколовци - Смолян - Средногорци и укрепване на възникнало срутище при с. Тикале, общ. Смолян.
  Отговорено в зала на 05/09/2018.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  28/06/2017
  Законопроект за концесиите
  Входящ номер: 754-04-11
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС