Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ
  • Дата на раждане : 04/10/1956 Червен бряг, България
  • Професия: преподавател;икономист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
  • Участие в предишно НС: 37 НС; 42 НС; 43 НС;
  • E-mail: rumen.gechev@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по бюджет и финанси
член 10/05/2017 - 10/07/2019
Комисия по бюджет и финанси
зам.-председател 10/07/2019 - до момента
Група за приятелство България - Швейцария
председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
член 23/06/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
28/07/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно задължения на националния въздушен превозвач "България Ер" АД към държавния бюджет.
Отговорено в зала на 28/07/2017.
08/12/2017
Питане към Владислав Горанов, Министър на финансите относно държавния дълг.
Отговорено в зала на 08/12/2017.
19/01/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно преките чужди инвестиции в България.
Отговорено в зала на 19/01/2018.
19/01/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно инвестиционни проекти на Черноморската банка за търговия и развитие в България.
Отговорено в зала на 19/01/2018.
23/02/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно ДДС измами установени от Министерството на вътрешните работи.
Отговорено в зала на 23/02/2018.
30/03/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно действия на Българската банка за развитие.
Отговорено в зала на 30/03/2018.
09/03/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно стартиране и кандидатстване по подмярка 6.4 от Програма за развитие на селските райони.
Отговорено в зала на 09/03/2018.
09/11/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно рекордно ниските чуждестранни инвестиции в България.
Отговорено в зала на 09/11/2018.
09/11/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно българския ангажимент по покриване на част разходите на Европейския стабилизационен механизъм.
Отговорено в зала на 09/11/2018.
26/10/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно преодоляване на макроикономическите дисбаланси.
Писмен отговор на 26/10/2018.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно нарушения на Закона за държавния бюджет и на Закона за публичните финанси в общ. Септември, Пазарджишка област.
Писмен отговор на 01/03/2019.
05/09/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно размера на начисления Данък добавена стойност (ДДС), включен в "Общи приходи" от доставчици на стоки и услуги към лечебни заведения, НЗОК, НОИ, Министерство на здравеопазването и други министерства и ведомства за доставени стоки и услуги, свързани с функция "Здравеопазване" в Република България през 2018 г..
Писмен отговор на 05/09/2019.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС