Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ
  • Дата на раждане : 13/12/1961 с. Любеново, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 27-СТАРА ЗАГОРА;
  • Участие в предишно НС: 42 НС; 43 НС;
  • E-mail: georgi.gyokov@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по здравеопазването
член 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - Венецуела
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
Въпрос към Рашко Младенов, служебен министър на културата относно декларации на Българския антифашистки съюз и на Общинския съвет на БСП - Стара Загора по повод монтирана мемориална плоча на осъдените на смърт от Народния съд през 1945 г. върху фасадата на Драматичен театър "Гео Милев" в Стара Загора.
Писмен отговор на .
19/05/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно практика компаниите да предлагат стоки от една и съща марка и опаковка, но с различни съставки в "старите" и "новите" членки на ЕС.
Отговорено в зала на 19/05/2017.
19/05/2017
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно движението на декларацията на Българския антифашистки съюз и Общинския съвет на БСП - Стара Загора, насочена към Министерството на културата от Министерския съвет на Република България (изх. № 460/16 от 31.03.2017 г.) и становището на министерството по нея.
Писмен отговор на 19/05/2017.
19/05/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състояние на държавната и общинска пътна инфраструктура на територията на област Стара Загора, мерки за подобряването ?.
Отговорено в зала на 19/05/2017.
26/05/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно констатации и оценки в Доклада на Европейската комисия за преглед на предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси за България за 2017 г., в частта "Пазар на труда, образование, здравни и социални политики" - Бедност.
Писмен отговор на 26/05/2017.
26/05/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно констатации и оценки в Доклада на Европейската комисия за преглед на предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси за България за 2017 г., в частта "Пазар на труда, образование, здравни и социални политики" - Социална политика.
Писмен отговор на 26/05/2017.
26/05/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно изпълнение на финансови инструменти със средства от Оперативна програма "Развитите на човешките ресурси".
Писмен отговор на 26/05/2017.
02/06/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно минималната работна заплата за страната, разнобой в позициите на участниците в социалния диалог.
Отговорено в зала на 02/06/2017.
26/05/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно използването на еднодневните трудови договори в селското стопанство.
Отговорено в зала на 26/05/2017.
02/06/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно постановената от Върховния административен съд отмяна на разпоредби от Наредбата за медицинската експертиза и последвалото напрежение в работата на ТЕЛК.
Писмен отговор на 02/06/2017.
02/06/2017
Питане към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно цялостна политика на министерство на здравеопазването във връзка с Препоръка на Съвета на ЕС относно Националната програма за реформи на България за 2017 г..
Отговорено в зала на 02/06/2017.
23/06/2017
Питане към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно политиките за решаване на проблемите на хората с увреждания и конкретните действия, свързани с тях.
Отговорено в зала на 23/06/2017.
09/06/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно издадени разрешения за достъп до пазара на труда в Република България на граждани на трети държави.
Писмен отговор на 09/06/2017.
23/06/2017
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно последствията от ограничителната мярка за спиране износа на електроенергия през януари 2017 година, взета след заповед на министъра на енергетиката.
Писмен отговор на 23/06/2017.
30/06/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно прилагане на разпоредбите за административнонаказателната отговорност на работодателите по Закона за интеграция на хората с увреждания.
Писмен отговор на 30/06/2017.
23/06/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно правото на лицата да прехвърлят пенсионното си осигуряване от частните пенсионни фондове във фондовете на държавното обществено осигуряване, практика по прилагане на чл. 4б от Кодекса за социално осигуряване.
Отговорено в зала на 23/06/2017.
14/07/2017
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно промяна в организационната структура на ДП "Национална компания "Железопътна инфраструктура", създаване на нови железопътни секции.
Писмен отговор на 14/07/2017.
14/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимост от основен ремонт на преминаващите през Община Братя Даскалови, област Стара Загора, третокласни републикански пътища ІІІ-608 и ІІІ-565, които са част от републиканската пътна мрежа на България.
Отговорено в зала на 14/07/2017.
01/09/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно запор на банкови сметки и други вземания на Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р Стоян Киркович" АД в Стара Загора, заради задължения за неплатена електрическа енергия към ЕВН България Електроснабдяване.
Писмен отговор на 01/09/2017.
08/09/2017
Питане към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения.
Отговорено в зала на 08/09/2017.
19/09/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно неотложна необходимост от извършване на основен ремонт на част от републикански път III-5031 (Опан-Гълъбово), в регулацията на гр. Гълъбово.
Отговорено в зала на 19/09/2017.
19/09/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимост от основен ремонт на третокласен път III-5504, част от републиканската пътна мрежа, преминаващ изцяло по територията на Старозагорска област, общ. Гълъбово.
Отговорено в зала на 19/09/2017.
08/09/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно неоснователни изисквания и условия към бенефициенти по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".
Отговорено в зала на 08/09/2017.
08/09/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно прекратяване на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".
Отговорено в зала на 08/09/2017.
19/09/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно водоснабдяването на село Спасово, община Чирпан, област Стара Загора.
Писмен отговор на 19/09/2017.
19/09/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно резултати от назначената проверка по изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност - качество на строителството и работа на надзорните фирми, използвани за санирането материали, пожаробезопасност на същите.
Отговорено в зала на 19/09/2017.
29/09/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно проблеми при отпускането и изплащането на пенсии на български граждани, работили в Гърция.
Отговорено в зала на 29/09/2017.
19/09/2017
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно погазени езикови и културни права на българското малцинство в Украйна.
Писмен отговор на 19/09/2017.
06/10/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно злоупотреби с изплащаните от Националния осигурителен институт обезщетения за временна нетрудоспособност.
Отговорено в зала на 06/10/2017.
13/10/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно промените от 01.01.2016 г. условия за придобиване на право на пенсия, оценка на въздействието като ефект върху бюджета на Държавното обществено осигуряване.
Писмен отговор на 13/10/2017.
27/10/2017
Питане към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно политика на Министерството на труда и социалната политика, визия и ангажименти за конкретни решения и действия по отношение на статуса на служителите, заети в сферата на и провеждащи държавната социална политика.
Отговорено в зала на 27/10/2017.
27/10/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно ежегодното осъвременяване на пенсиите и хилядите ощетени пенсионери.
Отговорено в зала на 27/10/2017.
17/11/2017
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно драстични нарушения, извършени от "СБР - Несебър" АД - гр. Несебър.
Писмен отговор на 17/11/2017.
24/11/2017
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно усвояването на средствата по чл. 53, ал. 3 от Закона за здравето.
Отговорено в зала на 24/11/2017.
10/11/2017
Питане към Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика относно политика за решаване на демографските проблеми на страната.
Отговорено в зала на 10/11/2017.
17/11/2017
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно затруднения в дейността на УМБАЛ "Проф. д-р Ст. Киркович" АД - Стара Загора.
Писмен отговор на 17/11/2017.
17/11/2017
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно български гражданин, пребит от турски граничари на българска територия.
Писмен отговор на 17/11/2017.
24/11/2017
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно реконструкция на административната сграда на Областна дирекция "Земеделие" - град Стара Загора.
Писмен отговор на 24/11/2017.
24/11/2017
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно броя на университетските болници в страната.
Отговорено в зала на 24/11/2017.
15/12/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно коледни добавки към пенсиите.
Отговорено в зала на 15/12/2017.
15/12/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно недостига на квалифицирана работна ръка, което ще е един от основните проблеми за българския пазар на труда още през 2018 г.
Отговорено в зала на 15/12/2017.
01/12/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно облекчаване на условията за получаване на добавката от Учителския пенсионен фонд.
Писмен отговор на 01/12/2017.
15/12/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно добавката от пенсия на починал съпруг/съпруга към пенсиите, отпуснати по дял І от Кодекса за социално осигуряване.
Отговорено в зала на 15/12/2017.
15/12/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Стара Загора.
Писмен отговор на 15/12/2017.
15/12/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Гълъбово.
Писмен отговор на 15/12/2017.
15/12/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Гурково.
Писмен отговор на 15/12/2017.
15/12/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Братя Даскалови.
Писмен отговор на 15/12/2017.
15/12/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Казанлък.
Писмен отговор на 15/12/2017.
15/12/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Мъглиж.
Писмен отговор на 15/12/2017.
15/12/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Николаево.
Писмен отговор на 15/12/2017.
15/12/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Опан.
Писмен отговор на 15/12/2017.
15/12/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Павел баня.
Писмен отговор на 15/12/2017.
15/12/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Раднево.
Писмен отговор на 15/12/2017.
15/12/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Чирпан.
Писмен отговор на 15/12/2017.
19/01/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно включването на кучетата асистенти в системата на държавната социална помощ.
Писмен отговор на 19/01/2018.
15/12/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно въвеждането на максимален размер на обещетенията за безработица.
Отговорено в зала на 15/12/2017.
26/01/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно реконструкция на административната сграда на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Стара Загора.
Отговорено в зала на 26/01/2018.
19/01/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно ехинококозата в България.
Отговорено в зала на 19/01/2018.
19/01/2018
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно реконструкция на сградата на Областна дирекция "Земеделие" в гр. Стара Загора в нарушение на Закона за културното наследство.
Писмен отговор на 19/01/2018.
26/01/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно незаконна сеч в защитената местност "Турловска кория", с. Тулово, област Стара Загора.
Отговорено в зала на 26/01/2018.
19/01/2018
Питане към Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика относно политика по отношение раждаемостта в страната.
Отговорено в зала на 19/01/2018.
02/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно данъчни стимули за използване на нови, по-малко замърсяващи околната среда автомобили.
Отговорено в зала на 02/02/2018.
02/02/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно надписите върху униформите на българските полицаи, пътни полицаи и гранични полицаи.
Отговорено в зала на 02/02/2018.
02/02/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно прекратен достъп до Информационната система за ражданията на Министерството на здравеопазването.
Писмен отговор на 02/02/2018.
02/02/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно устойчивост на услугите от резидентен тип, приложими към децата от поетапно закриваните домове за деца, лишени от грижа или със специални потребности.
Отговорено в зала на 02/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател относно дейността на Националния компенсационен жилищен фонд при Министерски съвет и средствата, преведени от Фонда към местните комисии.
Писмен отговор на 16/02/2018.
09/02/2018
Въпрос към Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика относно разминавания и непълноти в данните за раждаемостта в страната.
Писмен отговор на 09/02/2018.
23/02/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно електронните услуги, улесняващи комуникацията с клиентите, предоставяни от Националния осигурителен институт.
Писмен отговор на 23/02/2018.
23/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно задължения на държавата и общините за осигурителни вноски.
Писмен отговор на 23/02/2018.
Предложения към законопроекти за второ четене
23/11/2017
Законопроект за храните
Входящ номер: 754-04-182
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС