Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА
  • Дата на раждане : 28/09/1958 Карнобат, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 28-ТЪРГОВИЩЕ;
  • Участие в предишно НС: 40 НС; 42 НС; 43 НС;
  • E-mail: svetla.piralkova@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по бюджет и финанси
член 10/05/2017 - до момента
Комисия по земеделието и храните
зам.-председател 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
член 23/06/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
28/04/2017
Питане към Николай Денков, служебен министър на образованието и науката относно проблеми пред Оперативна програма "Наука, образование и интелигентен растеж" 2014 - 2020 (ОПНОИР).
Отговорено в зала на 28/04/2017.
02/06/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно удължаване на срока за приема на заявления за директни плащания за кампания 2017 г.
Писмен отговор на 02/06/2017.
19/05/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно прием на проекти по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020) през 2017 г..
Отговорено в зала на 19/05/2017.
02/06/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно прилагането на новата методика за определяне на цената на услугата "Доставяне на вода за напояване".
Отговорено в зала на 02/06/2017.
02/06/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно закупуване на частни гори от държавните горски предприятия през 2016 г.
Писмен отговор на 02/06/2017.
26/05/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно използването на еднодневните трудови договори в селското стопанство.
Отговорено в зала на 26/05/2017.
30/06/2017
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно реализиран внос на месо в България през 2016 г..
Писмен отговор на 30/06/2017.
23/06/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно разходване на Фонд "Инвестиции в горите" от държавни горски предприятия предприятия през 2016 г., планове за 2017 г.
Писмен отговор на 23/06/2017.
23/06/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно структурни и финансови проблеми в Изпълнителна агенция "Борба с градушките".
Отговорено в зала на 23/06/2017.
23/06/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за развитие и подпомагане на биологичното пчеларство в България.
Отговорено в зала на 23/06/2017.
23/06/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно предстоящо одобрение на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г..
Писмен отговор на 23/06/2017.
23/06/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно актуалното финансово състояние на общините на Република България.
Писмен отговор на 23/06/2017.
23/06/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно сключване на договор за изпълнение на общинската мярка по "Програма за развитие на селските райони 2014-2020".
Отговорено в зала на 23/06/2017.
30/06/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно приключили процедури за смяна на предназначението на земеделски земи.
Писмен отговор на 30/06/2017.
28/07/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно прилагането на схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии.
Писмен отговор на 28/07/2017.
08/09/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за развитието на биологичното производство.
Отговорено в зала на 08/09/2017.
08/09/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно управление на Държавния поземлен фонд.
Отговорено в зала на 08/09/2017.
21/07/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно процедура по включване на споразуменията за стопанисване на земеделски земи.
Писмен отговор на 21/07/2017.
08/09/2017
Питане към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения.
Отговорено в зала на 08/09/2017.
08/09/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно провеждането на политиката по безопасност на храните.
Отговорено в зала на 08/09/2017.
08/09/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно регистрация на правните основания за ползване на земеделските земи.
Отговорено в зала на 08/09/2017.
29/09/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на републиканската пътна мрежа, свързваща общините Попово и Търговище.
Писмен отговор на 29/09/2017.
19/09/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно прилагането на чл. 20 от Закона за посевния и посадъчен материал.
Писмен отговор на 19/09/2017.
29/09/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно изпълнение на споразумение за предоставяне на консултантски услуги между МЗХГ и Международната банка за възстановяване и развитие в подкрепа на сектор "Гори".
Писмен отговор на 29/09/2017.
29/09/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно осигуряване на населението с дърва за огрев през 2017 г.
Писмен отговор на 29/09/2017.
06/10/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно актуални данни за хората с увреждания в страната.
Писмен отговор на 06/10/2017.
03/11/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно изпълнение на приходите за първите девет месеца на 2017 г. от второстепенните разпоредители на бюджетни кредити в МЗХГ.
Писмен отговор на 03/11/2017.
10/11/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно състоянието на възстановяването на собствеността върху земеделските земи.
Писмен отговор на 10/11/2017.
03/11/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно управлението на земите от Държавния поземлен фонд.
Писмен отговор на 03/11/2017.
24/11/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно политиката по отношение здравеопазването и хуманното отношение към животните, осъществявана от Българската агенция по безопасност на храните.
Писмен отговор на 24/11/2017.
24/11/2017
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно реконструкция на административната сграда на Областна дирекция "Земеделие" - град Стара Загора.
Писмен отговор на 24/11/2017.
17/11/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно политиката на Министерство на земеделието, храните и горите в сектор "Пчеларство".
Писмен отговор на 17/11/2017.
01/12/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнение на програмата на правителството за периода 2017 - 2021 година.
Отговорено в зала на 01/12/2017.
01/12/2017
Питане към Томислав Дончев, заместник министър-председател относно проблеми пред Оперативна програма "Наука, образование и интелигентен растеж 2014 - 2020".
Отговорено в зала на 01/12/2017.
19/01/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно удължаване на срока за използване на глифозата в земеделието.
Писмен отговор на 19/01/2018.
15/12/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно проекти по ПРСР 2007 - 2013 г. за изграждане на фотоволтаични централи по мерки 311 и 312.
Писмен отговор на 15/12/2017.
15/12/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно методика за определяне цената на услугата "Доставяне на вода за напояване".
Писмен отговор на 15/12/2017.
19/01/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно изплащане на субсидиите на земеделските стопани.
Писмен отговор на 19/01/2018.
19/01/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно прием на проекти по мярка 6.1 от "Създаване на стопанства на млади фермери" по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г..
Писмен отговор на 19/01/2018.
26/01/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно реконструкция на административната сграда на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Стара Загора.
Отговорено в зала на 26/01/2018.
19/01/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно републикански път III-4072, участък Стражица - Николаево - Попово.
Отговорено в зала на 19/01/2018.
19/01/2018
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно реконструкция на сградата на Областна дирекция "Земеделие" в гр. Стара Загора в нарушение на Закона за културното наследство.
Писмен отговор на 19/01/2018.
26/01/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно прилагането на регламента "Омнибус" в страните членки на ЕС от 01.01.2018 г.
Отговорено в зала на 26/01/2018.
26/01/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно критерии за определяне на понятието "иновации в земеделието" в Програмата за развитие на селските райони (2014 - 2020).
Отговорено в зала на 26/01/2018.
26/01/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно изпълнение на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.
Отговорено в зала на 26/01/2018.
26/01/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно оценката на Министерство на труда и социалната политика относно сключените през 2017 г еднодневни трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа.
Отговорено в зала на 26/01/2018.
26/01/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно прилагане на Наредба № 3 от 17.02.2015 г за условията и реда на прилагане на Схемите за директни плащания.
Писмен отговор на 26/01/2018.
16/02/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно мерките на ЕК за наблюдението и проучването на болести, които причиняват огромни щети..
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно регистрацията на земеделска и горска техника в страната за 2016 и 2017 г..
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно приемането от Министерски съвет на промени в Наредбата за изискванията към бутилираните натурални, минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни нужди.
Отговорено в зала на 16/02/2018.
Предложения към законопроекти за второ четене
23/11/2017
Законопроект за храните
Входящ номер: 754-04-182
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС