Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
АНДОН ДИМОВ ДОНЧЕВ
АНДОН ДИМОВ ДОНЧЕВ
  • Дата на раждане : 06/07/1967 Варна, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;френски;руски;италиански;
  • Избран(а) с политическа сила: ВОЛЯ 4.26%;
  • Изборен район: 3-ВАРНА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: andon.donchev@parliament.bg

Изразходвани средства
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по политиките за българите в чужбина
председател 10/05/2017 - до момента
Делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
заместващ представител 11/10/2017 - до момента
Група за приятелство България - Алжир
председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - Казахстан
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - Колумбия
председател 19/07/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
13/10/2017
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно обучението на кадри за ръководител полети .
Писмен отговор на 13/10/2017.
26/07/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно статистика на убийствата на деца от родители, убийствата между съпрузи и самоубийствата.
Писмен отговор на 26/07/2019.
Предложения към законопроекти за второ четене
05/07/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-17
05/07/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-18
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС