Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА-ГАНЧЕВА
КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА-ГАНЧЕВА
 • Дата на раждане : 12/05/1970 Плевен, България
 • Професия: инженер;
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
 • Изборен район: 4-ВЕЛИКО ТЪРНОВО;
 • Участие в предишно НС: 43 НС;
 • E-mail: klavdya.gancheva@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  44-то Народно събрание
  член 19/04/2017 - до момента
  Парламентарна група на ПП ГЕРБ
  член 19/04/2017 - до момента
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  04/05/2017
  Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
  Писмен отговор на 04/05/2017.
  23/11/2018
  Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно интеграция на хората с увреждания на пазара на труда.
  Отговорено в зала на 23/11/2018.
  01/03/2019
  Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно ефект на мерките, свързани със защита на служителите срещу неизплащането на трудови възнаграждения и обезщетения от работодателя.
  Отговорено в зала на 01/03/2019.
  17/05/2019
  Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно статистически данни за онкологични заболявания в обл. Велико Търново и страната.
  Писмен отговор на 17/05/2019.
  17/05/2019
  Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно възможностите за социално включване на възрастните хора над 60 години.
  Отговорено в зала на 17/05/2019.
  27/09/2019
  Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно възможности за запазване на трудовата ангажираност на лицата в пенсионна възраст.
  Отговорено в зала на 27/09/2019.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  06/07/2017
  Законопроект за концесиите
  Входящ номер: 754-04-24
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС