Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА
  • Дата на раждане : 23/06/1978 Пазарджик, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 13-ПАЗАРДЖИК;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: nadya.zhekova@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Група за приятелство България - Холандия
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
член 23/06/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
16/06/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно финансиране на неотложен превантивен ремонт на участък от третокласната пътна мрежа ІІІ-8003 Блатница - Смилец - Дюлево от 23 + 764 до км 38 + 700, свързващ гр. Стрелча с областния център Пазарджик.
Отговорено в зала на 16/06/2017.
23/06/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно рекултивиране на сметищата в област Пазарджик.
Отговорено в зала на 23/06/2017.
16/06/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно финансиране изграждането на Западния околовръстен път на гр. Пазарджик.
Отговорено в зала на 16/06/2017.
08/09/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно качество и цена на детски храни, предлагани на българския пазар.
Отговорено в зала на 08/09/2017.
21/07/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно ПМС № 18/20.01.2017 г.
Писмен отговор на 21/07/2017.
08/09/2017
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10А от Закона за хазарта за 2017 г..
Писмен отговор на 08/09/2017.
20/10/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно реализацията на проект "Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност" по Българо - Швейцарската програма за сътрудничество в общ. Стрелча.
Отговорено в зала на 20/10/2017.
27/10/2017
Питане към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно политика на Министерството на труда и социалната политика, визия и ангажименти за конкретни решения и действия по отношение на статуса на служителите, заети в сферата на и провеждащи държавната социална политика.
Отговорено в зала на 27/10/2017.
19/01/2018
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно ратификация на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулска конвенция).
Писмен отговор на 19/01/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Септември.
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Пазарджик.
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Белово.
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Лесичево.
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Велинград.
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Панагюрище.
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Стрелча.
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Брацигово.
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Пещера.
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Сърница.
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Батак.
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Ракитово.
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно проблеми с кадровата обезпеченост в Министерството на вътрешните работи.
Писмен отговор на 16/02/2018.
23/02/2018
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно поддържането на Националната телефонна линия за пострадали от домашно насилие.
Писмен отговор на 23/02/2018.
02/03/2018
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно постигнато споразумение между Министерството на правосъдието и Синдиката на работещите в места за лишаване от свобода и в Главна дирекция "Охрана" за подобряване на условията на труд и кадровата обезпеченост.
Отговорено в зала на 02/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно техническото състояние на съоръженията за гарантиране безопасната експлоатация на язовирите в област Пазарджик, с цел недопускане на риск за живота и здравето на населението и стопанските субекти.
Писмен отговор на 30/03/2018.
05/04/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно заплащане на извинителните бележки от общопрактикуващите лекари за деца.
Отговорено в зала на 05/04/2018.
05/04/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно медицински изследвания, необходими за постъпването на децата в детските ясли.
Писмен отговор на 05/04/2018.
04/05/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проблеми по изпълнението на Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им, приета с Постановление 11/23.01.2018 г. на МС от ВиК оператора на община Ракитово ВКТВ - ЕООД.
Отговорено в зала на 04/05/2018.
05/04/2018
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно отпадане на обвързаността на заявяването и получаването на свидетелство за съдимост с местоживеенето на лицето.
Отговорено в зала на 05/04/2018.
11/05/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно Координационния механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици и необходимостта от преразглеждане на процедурите за отпускане на семейни и други помощи, спрямо индивидуалните потребности на децата и учениците.
Отговорено в зала на 11/05/2018.
18/05/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно новият индивидуален коефициент за изчисление на пенсиите от 2019 г..
Писмен отговор на 18/05/2018.
01/06/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно проблемите и мерките за подкрепа на розопроизводството, с оглед защита на държавата и недопускане на нерентабилни изкупни цени на розовия цвят.
Отговорено в зала на 01/06/2018.
01/06/2018
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно нарушения на реда, проверки и мерки за прадотвратяване на нарушенията в Затвор Пазарджик.
Писмен отговор на 01/06/2018.
22/06/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно неизпълнение на влезли в сила съдебни решения и забавяне на разглеждането на пенсионни искания.
Писмен отговор на 22/06/2018.
08/06/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно предоговаряне на обвързана подкрепа и включването на сектор Розопроизводство.
Писмен отговор на 08/06/2018.
06/07/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно проблеми в предоставянето на услугите в домашна среда ("Личен асистент" и "Домашен помощник") за подкрепа на хора с увреждания и възрастни хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и/или в риск от социално изключване.
Писмен отговор на 06/07/2018.
06/07/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно по-високо заплащане и по-добри условия за полагане на нощния труд.
Отговорено в зала на 06/07/2018.
20/07/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно новите правила, свързани с целевите помощи за хората с увреждания за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия.
Писмен отговор на 20/07/2018.
21/09/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно проект "Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност" по Българско-Швейцарската програма за сътрудничество в община Стрелча.
Отговорено в зала на 21/09/2018.
21/09/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно мерки, визия и осигуряване на надлежната защита на защитена местност "Клептуза", общ. Велинград.
Отговорено в зала на 21/09/2018.
26/10/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на моста на р.Марица, гр. Пазарджик, част от републикански път II-37 в контекста на изграждането на Западен околовръстен път.
Писмен отговор на 26/10/2018.
26/10/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инвентаризация на пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа, област Пазарджик.
Писмен отговор на 26/10/2018.
09/11/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно необходимостта от педагогически съветници, психолози, ресурсни учители и логопеди на предучилищното и училищното образование в малките населени места.
Отговорено в зала на 09/11/2018.
30/11/2018
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно криминогенната обстановка в област Пазарджик.
Писмен отговор на 30/11/2018.
Предложения към законопроекти за второ четене
08/11/2018
09/11/2018
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС