Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
КРАСИМИР ЛЮБОМИРОВ ВЕЛЧЕВ
КРАСИМИР ЛЮБОМИРОВ ВЕЛЧЕВ
 • Дата на раждане : 06/01/1951 София, България
 • Професия: мениджър;
 • Езици: руски;
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
 • Изборен район: 14-ПЕРНИК;
 • Участие в предишно НС: 41 НС; 42 НС; 43 НС;
 • E-mail: krasimir.velchev@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  44-то Народно събрание
  член 19/04/2017 - до момента
  Парламентарна група на ПП ГЕРБ
  зам.-председател на ПГ 19/04/2017 - до момента
  Комисия по културата и медиите
  член 10/05/2017 - до момента
  Група за приятелство България - Русия
  съпредседател 23/06/2017 - до момента
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  04/05/2017
  Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
  Писмен отговор на 04/05/2017.
  28/07/2017
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно незаконен добив на въглища в гр. Перник.
  Писмен отговор на 28/07/2017.
  23/04/2018
  Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно основен ремонт на републикански път ІІІ-1003 Рударци - Кладница.
  Писмен отговор на 23/04/2018.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС