Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
БЮРХАН ИЛИЯЗОВ АБАЗОВ
БЮРХАН ИЛИЯЗОВ АБАЗОВ
  • Дата на раждане : 17/06/1965 с. Смирненски, България
  • Избран(а) с политическа сила: Движение за права и свободи - ДПС 9.24%;
  • Изборен район: 19-РУСЕ;
  • Участие в предишно НС: 41 НС;
  • E-mail: byurhan.abazov@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по енергетика
член 10/05/2017 - до момента
Комисия по земеделието и храните
зам.-председател 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - Швейцария
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
08/09/2017
Питане към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно липсата на анализи, визия и позиции на Министерството на земеделието, храните и горите за новата Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г.
Отговорено в зала на 08/09/2017.
08/09/2017
Питане към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно забавяне на процедурите по подмярка 7.2 от Програма за развитие на селските райони.
Отговорено в зала на 08/09/2017.
28/07/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно проблеми при провеждането на електронни търгове за продажба на дървесина, организирани от ДП.
Писмен отговор на 28/07/2017.
05/09/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно придвижване на животни и консумация на месо при условията на заболяването чума по дребни преживни животни (овце и кози).
Писмен отговор на 05/09/2018.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС