Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
СЪБИ ДАВИДОВ СЪБЕВ
СЪБИ ДАВИДОВ СЪБЕВ
 • Дата на раждане : 30/04/1960 Севлиево, България
 • Професия: преподавател;
 • Езици: руски;
 • Избран(а) с политическа сила: "Национално движение Симеон Втори" 21.83%;
 • Изборен район: 7-ГАБРОВО;
 • Участие в предишно НС:

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  40-то Народно събрание
  член 20/11/2007 - 25/06/2009
  Комисия по отбраната
  член 20/02/2008 - 25/06/2009
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС