Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
  • Дата на раждане : 23/11/1962 Сунгурларе, България
  • Професия: агроном;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 17.70%;
  • Изборен район: 2-БУРГАС;
  • Участие в предишно НС: 40 НС;
  • E-mail: penkoa@abv.bg,P.Atanasov@parliament.bg
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 14/07/2009 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Египет
председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
11/09/2009
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно изплащането на директните плащания за площ и национални доплащания на земеделските производители.
Отговорено в зала на 11/09/2009.
11/09/2009
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно възстановяването на акцизните ставки на горива за земеделски производители.
Отговорено в зала на 11/09/2009.
16/10/2009
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно гарантиране на националните доплащания на единица площ за 2009 г.
Отговорено в зала на 16/10/2009.
27/11/2009
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно политиката на министерството спрямо структури с отношение към механизацията на земеделието.
Отговорено в зала на 27/11/2009.
22/01/2010
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно размера на директните плащания за площ и броя на земеделските производители, които ще ги получат.
Отговорено в зала на 22/01/2010.
22/01/2010
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно забавяне на директните плащания за земеделските производители.
Отговорено в зала на 22/01/2010.
22/01/2010
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно приключването на програмата САПАРД.
Отговорено в зала на 22/01/2010.
22/01/2010
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно стартирането на Програмата за развитие на селските райони.
Писмен отговор на 22/01/2010.
19/02/2010
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно мисия на Европейската комисия по одитиране на Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/.
Отговорено в зала на 19/02/2010.
19/02/2010
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно освобождаването на началници на Общински служби по земеделие в Бургаска област.
Отговорено в зала на 19/02/2010.
05/03/2010
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно недопустимото третиране на Националната организация на зооинженерите за развъждане на породите селскостопански животни.
Писмен отговор на 05/03/2010.
05/03/2010
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно липсата на реакция от страна на НАП на съдебно решение на ВАС.
Отговорено в зала на 05/03/2010.
30/04/2010
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно декларация, изисквана от Общинска служба "Земеделие".
Отговорено в зала на 30/04/2010.
30/04/2010
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно забавяне на плащания към поделенията на Селскостопанската академия.
Отговорено в зала на 30/04/2010.
28/05/2010
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно държавната субсидия за издръжката на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас.
Отговорено в зала на 28/05/2010.
18/06/2010
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно резултата от последната промяна в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Отговорено в зала на 18/06/2010.
25/06/2010
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно неиздължени трудови възнаграждения на работници от "Ропотамо стил" ЕООД - с. Билка, общ. Руен, Бургаска област.
Писмен отговор на 25/06/2010.
30/07/2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изплащане на обезщетения за отнети земи.
Отговорено в зала на 30/07/2010.
10/09/2010
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно забавяния на плащания на фирмите, поддържащи картите на възстановената собственост на земеделските земи.
Отговорено в зала на 10/09/2010.
10/09/2010
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно отказ от сключване на допълнителни споразумения.
Отговорено в зала на 10/09/2010.
30/07/2010
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно изготвяне на наредба на Министерски съвет по чл. 24, ал. 10 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи.
Отговорено в зала на 30/07/2010.
17/09/2010
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно радиационната обстановка на залива Вромос.
Отговорено в зала на 17/09/2010.
22/10/2010
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно получаване на директни плащания на площ.
Писмен отговор на 22/10/2010.
12/11/2010
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно изплащането на директните плащания на площ на земеделските производители.
Отговорено в зала на 12/11/2010.
11/02/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно кадровата политика в Държавен фонд "Земеделие".
Отговорено в зала на 11/02/2011.
11/02/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно корупция в Държавен фонд "Земеделие".
Отговорено в зала на 11/02/2011.
14/01/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно обработка на заявления за подпомагане по Програма за развитие на селските райони.
Писмен отговор на 14/01/2011.
14/01/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно усвояване на бюджета по Програма за развитие на селските райони.
Писмен отговор на 14/01/2011.
14/01/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно планиране на работата в Държавен фонд "Земеделие".
Писмен отговор на 14/01/2011.
14/01/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно обработка на проекти по Програма за развитие на селските райони.
Писмен отговор на 14/01/2011.
14/01/2011
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно подпомагане на кандидати по националните схеми за доплащания.
Писмен отговор на 14/01/2011.
14/01/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно ефективност в работата на отдел "Договориране по прилагане на мерки за развитие на селските райони" в Държавен фонд "Земеделие".
Писмен отговор на 14/01/2011.
11/02/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно мерки срещу появата на шап при чифтокопитните животни на територията на Република България.
Отговорено в зала на 11/02/2011.
18/02/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно планиране на работата в Министерството на земеделието и храните.
Писмен отговор на 18/02/2011.
11/02/2011
Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно политиката на правителството по отношение на наличните количества зърно, ежемесечните консумации и движението на цените на пшеницата, брашното и хляба.
Отговорено в зала на 11/02/2011.
19/03/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно спечелени проекти от институти в системата на Селскостопанска академия по Фонд "Научни изследвания".
Отговорено в зала на 19/03/2011.
19/03/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно държавните помощи и доплащанията за единица обработваема площ.
Отговорено в зала на 19/03/2011.
01/04/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно плановете на министерството за развитието на животновъдството в района на Странджа (на същата тема са зададени - питане от народния представител Калина Крумова, и въпрос от народните представители Стоян Гюзелев, Димитър Бойчев, Иван Вълков, Галина Милева, Иван Алексиев и Вяра Петрова).
Отговорено в зала на 01/04/2011.
01/04/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно идеята за преместване на Министерството на земеделието и храните.
Отговорено в зала на 01/04/2011.
08/04/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно назначаването на директора на Държавно горско предприятие в Югоизточния регион, със седалище Сливен.
Писмен отговор на 08/04/2011.
20/05/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно цената на хляба след въвеждането на БДС "България".
Отговорено в зала на 20/05/2011.
20/05/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно уреждане статута на стопанските дворове.
Отговорено в зала на 20/05/2011.
27/05/2011
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно намеренията България да се превърне в основен износител на храни.
Отговорено в зала на 27/05/2011.
13/05/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно подпомагане по схема НДЖЗ.
Писмен отговор на 13/05/2011.
03/06/2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно трудови правоотношения на работници от "ПРОМЕТ СТИИЛ" АД.
Отговорено в зала на 03/06/2011.
08/07/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно промяна на статута, наем и аренда на земеделски земи и гори в страната.
Писмен отговор на 08/07/2011.
29/07/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно ситуацията с шапа в Странджа.
Отговорено в зала на 29/07/2011.
29/07/2011
Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно закриване консулската служба в гр. Новосибирск, Русия.
Отговорено в зала на 29/07/2011.
15/07/2011
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно смяната на председателя на Селскостопанска академия.
Отговорено в зала на 15/07/2011.
29/07/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно издаването на сертификат за безопасност.
Отговорено в зала на 29/07/2011.
29/07/2011
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно възникналия проблем с приема на ученици след 6-ти клас в ПМГ "Никола Обрешков" - гр. Разград.
Отговорено в зала на 29/07/2011.
16/09/2011
Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно отказ за издаване на виза на близките на български гражданин от сирийски произход.
Отговорено в зала на 16/09/2011.
07/10/2011
Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно охраната на закритото военно поделение в гр. Средец, обл. Бургас.
Отговорено в зала на 07/10/2011.
16/09/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно наличието на конфликт на интереси при назначаването на изпълнителния директор на Агенцията по рибарство и аквакултури.
Отговорено в зала на 16/09/2011.
16/09/2011
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно щетите на транспортни фирми през изтеклия туристически сезон.
Отговорено в зала на 16/09/2011.
16/09/2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно щетите за хотелски и ресторантьорски комплекси през изтеклия туристически сезон.
Отговорено в зала на 16/09/2011.
07/10/2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно обезпечаването на гаранции при несъстоятелност на туристически фирми.
Отговорено в зала на 07/10/2011.
04/11/2011
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно отговор на писмо на български гражданин.
Писмен отговор на 04/11/2011.
11/11/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно стартиране на мярка 125 от Програмата за развитие на селските райони.
Отговорено в зала на 11/11/2011.
11/11/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно стопанисване на имуществото на "Напоителни системи" ЕАД.
Отговорено в зала на 11/11/2011.
20/01/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно очакван финансов пакет за българското земеделие за периода 2014-2020.
Писмен отговор на 20/01/2012.
20/01/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно промените в ОСП на ЕС.
Писмен отговор на 20/01/2012.
10/02/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно акциза на ползваните горива от земеделските производители.
Отговорено в зала на 10/02/2012.
10/02/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно неспазване директива на ЕС относно хуманното отношение към животните (отглеждане на птици).
Отговорено в зала на 10/02/2012.
23/03/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно състоянието на зимните житни култури, рапицата, овощните дръвчета и лозовите насаждения след тежката зима.
Отговорено в зала на 23/03/2012.
23/03/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно повишаващата се цена на яйцата.
Отговорено в зала на 23/03/2012.
23/03/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно сключени граждански договори в Министерството на земеделието и храните.
Отговорено в зала на 23/03/2012.
23/03/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно параграф 2 от бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2011 г..
Писмен отговор на 23/03/2012.
06/04/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно официалната сортова листа за 2012 г. на Република България.
Писмен отговор на 06/04/2012.
11/05/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно идентификацията на домашните животни.
Отговорено в зала на 11/05/2012.
18/05/2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно ситуацията на Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост, гр. Карнобат.
Отговорено в зала на 18/05/2012.
11/05/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно финансовото състояние и материалната база в Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост, гр. Карнобат.
Отговорено в зала на 11/05/2012.
27/04/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно неизплащане на транспортни разходи на членове на Общинска избирателна комисия - Руен, област Бургаска.
Писмен отговор на 27/04/2012.
11/05/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно изграждане на фотоволтаична система върху земя ІІІ-та категория в землището на с. Попица, общ. Бяла Слатина, обл. Враца.
Отговорено в зала на 11/05/2012.
06/07/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно законността на изграждането на фотоволтаична система в землището на с. Попица, общ. Бяла Слатина, обл. Враца.
Отговорено в зала на 06/07/2012.
18/05/2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изграждането на фотоволтаична система в землището на с. Попица, общ. Бяла Слатина, обл. Враца.
Отговорено в зала на 18/05/2012.
06/07/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно затворен път в община Созопол.
Отговорено в зала на 06/07/2012.
01/06/2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно издирването на български граждани.
Писмен отговор на 01/06/2012.
01/06/2012
Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно издирването на български гражданин.
Писмен отговор на 01/06/2012.
22/06/2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно последствията от взривовете в складовете в близост до пътен възел "Петолъчката".
Отговорено в зала на 22/06/2012.
05/10/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на пътя Шумен - Карнобат.
Писмен отговор на 05/10/2012.
20/07/2012
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно Заповед на министър-председателя на Република България за назначението на председател на Селскостопанската академия.
Отговорено в зала на 20/07/2012.
14/09/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно продажба на продукция от институтите към Селскостопанската академия на борсата.
Отговорено в зала на 14/09/2012.
21/09/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно лишаването на земеделски производители от директни плащания на площ, земите на които попадат в т.нар "недопустим слой".
Писмен отговор на 21/09/2012.
14/09/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно финансовото състояние на Селскостопанската академия.
Отговорено в зала на 14/09/2012.
28/09/2012
Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно политиката на правителството за управление на Държавния поземлен фонд (ДПФ).
Отговорено в зала на 28/09/2012.
28/09/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно участие на представители на България в работната група по чл. 17 и 18 от Рамковата конвенция за контрол на тютюна на Световната здравна организация.
Отговорено в зала на 28/09/2012.
05/10/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно разпределението на земеделските земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ.
Писмен отговор на 05/10/2012.
02/11/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно отнемане на земя от Института по земеделие и семезнание - Образцов чифлик.
Отговорено в зала на 02/11/2012.
02/11/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно нотифицирана държавна помощ.
Отговорено в зала на 02/11/2012.
02/11/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно обявите на конкурси за директори на институти и опитни станции от системата на Селскостопанската академия.
Отговорено в зала на 02/11/2012.
02/11/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно проблемите с есенната сеитба в звената на Селскостопанската академия.
Отговорено в зала на 02/11/2012.
02/11/2012
Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно политиката на Министерството на земеделието и храните след шапната епидемия в България.
Отговорено в зала на 02/11/2012.
02/11/2012
Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно политиката на правителството за облекчаване на земеделските производители при ползване на горива за селскостопански нужди.
Отговорено в зала на 02/11/2012.
02/11/2012
Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно политиката на правителството за следващата 2013 г. по отношение на гарантиране на националните доплащания за единица площ и инструменти за компенсиране на земеделските производители.
Отговорено в зала на 02/11/2012.
21/12/2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно инвестиционни намерения на Република Турция в района на Резово.
Отговорено в зала на 21/12/2012.
16/11/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно контрола на качеството на доставени продукти по програма "Благотворителност".
Отговорено в зала на 16/11/2012.
18/01/2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на път Средец - Ямбол.
Отговорено в зала на 18/01/2013.
18/01/2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на път Бургас - Елхово.
Отговорено в зала на 18/01/2013.
08/02/2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на път Ахтопол - Резово.
Отговорено в зала на 08/02/2013.
21/12/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно замени на гори и земи от горски фонд.
Писмен отговор на 21/12/2012.
21/12/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно замени на земеделски земи.
Писмен отговор на 21/12/2012.
07/12/2012
Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно статут на чужди граждани, притежаващи имоти в страната.
Писмен отговор на 07/12/2012.
07/12/2012
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно приемане на наредба на Министерски съвет.
Отговорено в зала на 07/12/2012.
21/12/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно доклад на Световна банка за глобалното затопляне.
Отговорено в зала на 21/12/2012.
21/12/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно санкциониране на фермери за застъпени площи.
Отговорено в зала на 21/12/2012.
21/12/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно финансиране на информационни кампании на Министерство на земеделието и храните.
Писмен отговор на 21/12/2012.
11/01/2013
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно съдебни производства срещу откази за възстановяване на ДДС.
Писмен отговор на 11/01/2013.
25/01/2013
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно промяна на предназначението и продажба на поземлени имоти в горски територии.
Писмен отговор на 25/01/2013.
25/01/2013
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно извършени разпоредителни процедури с поземлени имоти в горски територии по реда и при условията на § 5, ал. 1, ал. 3, ал. 4, ал. 5 и ал. 9 от пр. закл. разп. на Закона за горите (обн., ДВ. бр. 19/08.03.2011 г.).
Писмен отговор на 25/01/2013.
18/01/2013
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно проблеми на чужди граждани, притежаващи имоти в страната.
Писмен отговор на 18/01/2013.
25/01/2013
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно строителството на рибарски пристанища.
Писмен отговор на 25/01/2013.
01/02/2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изплащане на обезщетение за отчуждени земи в землището на с. Хаджиите, общ. Карнобат, обл. Бургас.
Писмен отговор на 01/02/2013.
08/02/2013
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно изготвяне на оценки на поземлени имоти в горски територии.
Писмен отговор на 08/02/2013.
01/03/2013
Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно събиране на такси на граничните контролно-пропусквателни пунктове.
Писмен отговор на 01/03/2013.
15/02/2013
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно рибарските пристанища на територията на Република България.
Писмен отговор на 15/02/2013.
01/03/2013
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно финансовото състояние на "Напоителни системи" ЕАД.
Писмен отговор на 01/03/2013.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС