Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
АНДРЕЙ ЛАЗАРОВ ПАНТЕВ
АНДРЕЙ ЛАЗАРОВ ПАНТЕВ
 • Дата на раждане : 26/03/1939 с. Раковица, България
 • Професия: историк;
 • Езици: английски;руски;
 • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 17.70%;
 • Изборен район: 3-ВАРНА;
 • Участие в предишно НС: 39 НС; 40 НС;
 • E-mail: a.pantev@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  41-о Народно събрание
  член 14/07/2009 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Латвия
  председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС