Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ
ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ
 • Дата на раждане : 25/09/1962 Белоградчик, България
 • Професия: лекар;
 • Езици: сърбо-хърватски;
 • Избран(а) с политическа сила: "Синята коалиция" 6.76%;
 • Изборен район: 4-ВЕЛИКО ТЪРНОВО;
 • Участие в предишно НС: 40 НС;
 • E-mail: vanyo.sharkov@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  41-о Народно събрание
  член 14/07/2009 - 14/03/2013
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
  зам.-председател 29/07/2009 - 14/03/2013
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  04/09/2009
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно завършване на пътно кръстовище "Качица" град Велико Търново.
  Писмен отговор на 04/09/2009.
  04/09/2009
  Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно изпълнението на решение на комисия "Борба с корупцията и професионална етика" към ВСС.
  Писмен отговор на 04/09/2009.
  25/09/2009
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимостта от спешен ремонт на опасен участък от път ІІІ-3002.
  Писмен отговор на 25/09/2009.
  25/09/2009
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно практики по проект "Красива България".
  Писмен отговор на 25/09/2009.
  02/10/2009
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно избора на критерия за изчисление на средствата за заплати и осигурителни вноски, предоставяни на общините за персонала зает в делегирана ейност 122 "Общинска администрация".
  Писмен отговор на 02/10/2009.
  09/10/2009
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно престъпността в град Бяла Черква, община Павликени.
  Писмен отговор на 09/10/2009.
  09/10/2009
  Въпрос към Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта относно Наредбата за закрила на даровити деца от 2003 година и конкретното й приложение в спорта .
  Писмен отговор на 09/10/2009.
  16/10/2009
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно отказано плащане по програмите за Национални доплащания и схемата за единно плащане на площ.
  Писмен отговор на 16/10/2009.
  16/10/2009
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно разходите от държавния бюджет за здравно осигуряване и събираемостта на здравните вноски.
  Писмен отговор на 16/10/2009.
  30/10/2009
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно разкриваемостта на престъпления - грабежи чрез измама в град и община Лясковец.
  Писмен отговор на 30/10/2009.
  13/11/2009
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно практическото изпълнение разпоредбите на Закона за закрила на детето.
  Писмен отговор на 13/11/2009.
  20/11/2009
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно финансирането на изграждането на Национален здравен електронен портал и Личен електронен здравен запис.
  Писмен отговор на 20/11/2009.
  04/12/2009
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно мерките за ограничаване ерозията и абразията по брега на река Дунав.
  Отговорено в зала на 04/12/2009.
  04/12/2009
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно почистване и корекция на коритото на дерето в с. Сломер.
  Писмен отговор на 04/12/2009.
  04/12/2009
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно тежкото състояние на общински път Карайсен-Сломер-Батак в община Павликени.
  Писмен отговор на 04/12/2009.
  04/12/2009
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно незаконния улов на риба с електричество по р. Дунав.
  Писмен отговор на 04/12/2009.
  11/12/2009
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно валидността на диплома за основно образование, издадена от Професионално-техническо училище по машиностроене, град Ловеч.
  Писмен отговор на 11/12/2009.
  11/12/2009
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно признаване на пълния срок на репресия на г-н Кирил Русев съгл. чл. 9 от ЗПГРРЛ от ТП на НОИ, Велико Търново.
  Писмен отговор на 11/12/2009.
  15/01/2010
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно забавяне на плащанията към бенифициентите сключили договори за безвъзмездна помощ по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".
  Писмен отговор на 15/01/2010.
  29/01/2010
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно пътната маркировка и обезопасяването на път от републиканската пътна мрежа минаващ през село Царевец, община Свищов.
  Писмен отговор на 29/01/2010.
  29/01/2010
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно бездействие от страна на Агенция за социално подпомагане.
  Писмен отговор на 29/01/2010.
  05/02/2010
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно събиране, транспортиране и обезвреждане на странични животински продукти /СЖП/, които не са предназначени за човешка консумация.
  Писмен отговор на 05/02/2010.
  12/02/2010
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно събраните в БНБ средства по преходния остатък от бюджетите на НЗОК.
  Писмен отговор на 12/02/2010.
  26/02/2010
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно модернизиране на екарисажите в България с цел обезвреждане на странични животински продукти, които не са предназначени за човешка консумация.
  Писмен отговор на 26/02/2010.
  19/03/2010
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно изразходваните до момента финансови средства на площадката на проекта АЕЦ "Белене".
  Писмен отговор на 19/03/2010.
  19/03/2010
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно проблеми със СОУ "Бачо Киро" - Павликени.
  Писмен отговор на 19/03/2010.
  12/03/2010
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно възможностите за субсидиране на пчеларството в България.
  Писмен отговор на 12/03/2010.
  12/03/2010
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно обезопасяването на пътя, минаващ през с. Мусина, община Павликени.
  Писмен отговор на 12/03/2010.
  12/03/2010
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно състоянието на дома за деца с умствена изостаналост в с. Михалци, община Павликени.
  Писмен отговор на 12/03/2010.
  16/04/2010
  Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политиката на правителството по гарантиране безопасността на храните за българските граждани.
  Отговорено в зала на 16/04/2010.
  16/04/2010
  Въпрос към Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта относно изграждането на Националната спортна зала.
  Писмен отговор на 16/04/2010.
  26/03/2010
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно източване на финансови средства на НЗОК.
  Писмен отговор на 26/03/2010.
  23/04/2010
  Въпрос към Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта относно премия на олимпийски шампион от олимпиядата на хората с малък ръст.
  Писмен отговор на 23/04/2010.
  30/04/2010
  Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно дейността на Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация" за маршрутно разписание № 4101.
  Писмен отговор на 30/04/2010.
  21/05/2010
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изключително тежкото експлоатационно състояние на републиканските пътища, обслужващи община Свищов.
  Писмен отговор на 21/05/2010.
  25/06/2010
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно правата на пациентите с извършени трансплантации.
  Писмен отговор на 25/06/2010.
  09/07/2010
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно рекотструкция на път в община Павликени по програмата за развитие на селските региони.
  Писмен отговор на 09/07/2010.
  16/07/2010
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно средствата на НЗОК в БНБ /т.н. преходен остатък/ като част от фискалния резерв към 31.05.2010 г./.
  Писмен отговор на 16/07/2010.
  16/07/2010
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно събираемостта на здравните вноски към 31.05.2010 г..
  Писмен отговор на 16/07/2010.
  30/07/2010
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно финансиране на довършителни работи по пътен възел "Качица" град Велико Търново.
  Писмен отговор на 30/07/2010.
  30/07/2010
  Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно законосъобразност в действията на Национална компания "Железопътна инфраструктура".
  Писмен отговор на 30/07/2010.
  30/07/2010
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно събираемостта на здравно-осигурителните вноски по чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване.
  Писмен отговор на 30/07/2010.
  30/07/2010
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно предприетите мерки за подпомагане на събираемостта на здравно-осигурителните вноски.
  Писмен отговор на 30/07/2010.
  17/09/2010
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно проектно предложение по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" - схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051РО001 - 4.1.03 4 "Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система".
  Писмен отговор на 17/09/2010.
  15/10/2010
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно преструктуриране и намаляване броя на леглата в клиника по гастроентерология към МБАЛ "Св. Иван Рилски", гр. София.
  Отговорено в зала на 15/10/2010.
  08/10/2010
  Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно извършване на спешен вътрешен и външен ремонт на ж.п.гара Морава, поради опасност от пропадане на покрива и други части на сградата.
  Писмен отговор на 08/10/2010.
  15/10/2010
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно бъдещето на Университетската и на Окръжна болница в гр. Стара Загора.
  Отговорено в зала на 15/10/2010.
  29/10/2010
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно финансовото състояние на лечебните заведения за болнична помощ.
  Отговорено в зала на 29/10/2010.
  22/10/2010
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно реализирани проекти в Министерството на здравеопазването.
  Писмен отговор на 22/10/2010.
  29/10/2010
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно проблемите, тенденциите и перспективите за развитие на спешната помощ в Република България.
  Отговорено в зала на 29/10/2010.
  05/11/2010
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно реализиране на проект "Деинституционализация посредством предоставяне на услуги".
  Отговорено в зала на 05/11/2010.
  12/11/2010
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно изготвения доклад и констатации от извършената проверка от ИА"Медицински одит" на Изпълнителната агенция по трансплантация.
  Писмен отговор на 12/11/2010.
  05/11/2010
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно екологичната оценка на летище Бургас и високите нива на шумово замърсяване от ниско прелитащи самолети над населените райони в град Бургас.
  Писмен отговор на 05/11/2010.
  05/11/2010
  Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно предприети и планувани мерки за намаляване на шума от летище Бургас.
  Отговорено в зала на 05/11/2010.
  12/11/2010
  Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно намеренията на Българското правителство за решаване на имуществените въпроси на наследниците на тракийските бежанци.
  Отговорено в зала на 12/11/2010.
  12/11/2010
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно изпълнението на хигиенните изисквания при съгласуването на хигиенно-защитната зона на летище Бургас.
  Отговорено в зала на 12/11/2010.
  03/12/2010
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно финансирането на общински болници в отдалечените и рискови райони в Република България.
  Отговорено в зала на 03/12/2010.
  10/12/2010
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проектиране на съоръжения от ЛОТ 2 на магистрала "Тракия".
  Отговорено в зала на 10/12/2010.
  10/12/2010
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно констатирани нарушения на законодателството от мобилните оператори.
  Писмен отговор на 10/12/2010.
  10/12/2010
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно валидността на дипломи, издадени от Медицински университет - София/Медицински колеж/ и действията на Следдипломна квалификация.
  Писмен отговор на 10/12/2010.
  04/02/2011
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно санитарната авиация в България.
  Отговорено в зала на 04/02/2011.
  28/01/2011
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно степента на изпълнение на Националната здравна стратегия 2008-2013.
  Писмен отговор на 28/01/2011.
  28/01/2011
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно промени в ръководството на онкологичен медицински център - ЕООД София.
  Писмен отговор на 28/01/2011.
  11/02/2011
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно финансирането в системата на спешната медицинска помощ.
  Писмен отговор на 11/02/2011.
  04/02/2011
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно резултатите от извършената проверка на Изпълнителна агенция "Медицински одит" в МБАЛ "Св.Иван Рилски" - Горна Оряховица" ЕООД.
  Писмен отговор на 04/02/2011.
  04/02/2011
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно реализиране на проекта "За достоен живот" по Оперативна програма "Човешки ресурси".
  Писмен отговор на 04/02/2011.
  11/02/2011
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно изпълнението на закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.
  Писмен отговор на 11/02/2011.
  11/02/2011
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно извършване на лечебна дейност от официални ветеринарни лекари.
  Писмен отговор на 11/02/2011.
  11/02/2011
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно трудовите възнаграждения на практикуващите ветеринарни лекари.
  Писмен отговор на 11/02/2011.
  18/02/2011
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно дадено разрешение от Министерския съвет за търсене и проучване за нефт и газ в Черно море, Блок 1-14 Силистар.
  Писмен отговор на 18/02/2011.
  25/02/2011
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно сигнал за извършени нарушения от ръководството на специализирана болница за активно лечение по онкология.
  Писмен отговор на 25/02/2011.
  25/02/2011
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно работата в спешна медицинска помощ с пациенти, употребяващи психоактивни вещества.
  Писмен отговор на 25/02/2011.
  11/03/2011
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно финансиране на общинските болници в отдалечените и рискови райони на Република България през 2010 г.
  Отговорено в зала на 11/03/2011.
  11/03/2011
  Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно Забавяне на административна преписка № 94СС-128/10.10.2008 г.
  Писмен отговор на 11/03/2011.
  11/03/2011
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно финансирането на националните програми за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и недопускане на употребата на наркотични вещества.
  Писмен отговор на 11/03/2011.
  11/03/2011
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно изпълнението на чл. 53, ал. 3 от Закона за здравето.
  Писмен отговор на 11/03/2011.
  01/04/2011
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно състоянието и бъдещето на "Напоителни системи" ЕАД.
  Отговорено в зала на 01/04/2011.
  08/04/2011
  Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно закриване на пощенски станции в населени места под 800 жители.
  Отговорено в зала на 08/04/2011.
  20/05/2011
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно несъответствия между медицински стандарт "Ортопедия и травматология" и изискванията на НЗОК по клинична пътека № 215.
  Писмен отговор на 20/05/2011.
  03/06/2011
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно извършване на спешен ремонт на опасен участък от републикански път ІІІ-3002.
  Отговорено в зала на 03/06/2011.
  27/05/2011
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно изпълнение на дейностите по проект BG051P0001-6.02.02 ПУЛСС /Практически увод в лечението на спешните състояния/.
  Отговорено в зала на 27/05/2011.
  03/06/2011
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно действия на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по данни за извършване на ненормативно строителство в гр. Созопол в имот на Съюза на филмовите дейци - "Творческа база и жилища" ЗП - 276.40 кв. м, РЗП - 1845.50 кв. м, находяща се в УПИ ХІІ, кв. 43 по плана на гр. Созопол" /Имота/.
  Отговорено в зала на 03/06/2011.
  10/06/2011
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно финансовото състояние на специализираните болници за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания в Република България.
  Писмен отговор на 10/06/2011.
  15/07/2011
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно действията на органите на Министерството на вътрешните работи в изпълнение на Закона за закрила на детето.
  Писмен отговор на 15/07/2011.
  02/09/2011
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно натрупаните финансови задължения на лечебните заведения за болнична помощ през 2011 г.
  Отговорено в зала на 02/09/2011.
  29/07/2011
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно постъпленията в Центъра "Фонд за лечение на деца", за периода 01.01.2009 г. до 01.06.2011 г.
  Отговорено в зала на 29/07/2011.
  22/07/2011
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно действия на Комисията по позитивен лекарствен списък.
  Писмен отговор на 22/07/2011.
  02/09/2011
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно изпълнение на Закона за закрила на детето от Министерството на здравеопазването.
  Отговорено в зала на 02/09/2011.
  29/07/2011
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно класиране и одобряване на проекти по ПУДООС.
  Писмен отговор на 29/07/2011.
  09/09/2011
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно нанесен побой от служители на Министерството на вътрешните работи на Радослав Божинов на 14 април 2011 г.
  Отговорено в зала на 09/09/2011.
  07/10/2011
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно предвидени средства в Бюджет-2011 за комплектоване на библиотечните фондове.
  Писмен отговор на 07/10/2011.
  30/09/2011
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно събираемостта на здравните вноски и разходите от държавния бюджет за здравно осигуряване.
  Писмен отговор на 30/09/2011.
  04/11/2011
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно действията на Комисията по позитивен лекарствен списък.
  Писмен отговор на 04/11/2011.
  18/11/2011
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимостта от спешен ремонт на опасен участък от републикански път ІІІ-3002.
  Отговорено в зала на 18/11/2011.
  02/12/2011
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно ремонт и реконструкция на Храм "Свети Йоан Рилски" в с. Дъскот.
  Писмен отговор на 02/12/2011.
  09/12/2011
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно равнището на заболеваемост на жителите на град Пещера.
  Писмен отговор на 09/12/2011.
  09/12/2011
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно проект за ремонт и реконструкция на Храм "Свети Йоан Рилски" в с.Дъскот по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" на Програма за развитие на селскостопанските райони 2007 -2013 г.
  Писмен отговор на 09/12/2011.
  13/01/2012
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно действия на Министерството на труда и социалната политика за ратификацията на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.
  Отговорено в зала на 13/01/2012.
  13/01/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно нарушения на законодателството на мобилните оператори при изграждане и ползване на базовите станции.
  Писмен отговор на 13/01/2012.
  17/02/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно фуражи, съдържащи ГМО.
  Отговорено в зала на 17/02/2012.
  27/01/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно поддържането и почистването на земя, определена за пасищни площи, в землището на с. Мусина, общ. Павликени.
  Писмен отговор на 27/01/2012.
  10/02/2012
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно изплатени възнаграждения на служители през 2011 г. извън основните трудови възнаграждения.
  Писмен отговор на 10/02/2012.
  17/02/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно изплатени възнаграждения на служители през 2011 г. извън основните трудови възнаграждения.
  Писмен отговор на 17/02/2012.
  17/02/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно таксите събирани в детските градини от Българската агенция по безопасност на храните.
  Писмен отговор на 17/02/2012.
  24/02/2012
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно справка за разхода за лекарства, заплащан от Министерството на здравеопазването и Националната здравно-осигурителна каса за периода 2010 - 2011 г..
  Писмен отговор на 24/02/2012.
  02/03/2012
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно финансовото състояние и кадровата обезпеченост на спешната медицинска помощ.
  Писмен отговор на 02/03/2012.
  09/03/2012
  Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно разходи на Министерски съвет за 2011 г.
  Писмен отговор на 09/03/2012.
  16/03/2012
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно приходите от ДДС за 2011 г.
  Писмен отговор на 16/03/2012.
  30/03/2012
  Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно Наредба за максимално допустимите нива на електрически, магнитни и електромагнитни полета в жизнената среда.
  Отговорено в зала на 30/03/2012.
  23/03/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно мерки за иницииране в общините бенефициенти на предварително огласяване на техническите спесификации и методиките за оценка по схемата за предоставяне на безвъзмездна европейска финансова помощ BG 161 РО001/1.1-08/2010.
  Писмен отговор на 23/03/2012.
  30/03/2012
  Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно извършена проверка на НСБАЛХЗ - ЕАД, гр. София от инспектората на Министерството на здравеопазването.
  Писмен отговор на 30/03/2012.
  23/03/2012
  Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно планирано преструктуриране на лечебните заведения в структурата на Военномедицинска академия.
  Отговорено в зала на 23/03/2012.
  06/04/2012
  Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно мерки за иницииране в общините бенифициенти на предварително огласяване на техническите спецификации и методиките за оценка по схемата за предоставяне на безвъзмездна европейска финансова помощ BG 161 РО001/1.1 - 08/2010.
  Писмен отговор на 06/04/2012.
  06/04/2012
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно контрабандата на цигари в страната.
  Писмен отговор на 06/04/2012.
  01/06/2012
  Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно системата за следдипломна квалификация в системата на здравеопазването.
  Отговорено в зала на 01/06/2012.
  22/06/2012
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно дейността, кадровата политика и финансовото състояние на Медицински институт - МВР.
  Отговорено в зала на 22/06/2012.
  01/06/2012
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно кадровата политика на Регионален инспекторат по образованието - Кюстендил.
  Писмен отговор на 01/06/2012.
  18/05/2012
  Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно резултати от проверките за закононарушения в Домовете за медико-социални грижи за деца и предприети мерки за защита правата, здравето и живота на децата в тези домове.
  Писмен отговор на 18/05/2012.
  06/07/2012
  Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно споразумение между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука.
  Отговорено в зала на 06/07/2012.
  29/06/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно таксите, заплащани от мобилните оператори и приходите от разрешителни за поставяне на базови станции..
  Писмен отговор на 29/06/2012.
  22/06/2012
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно наличие на тежковъоръжени сили на реда по време на протеста на "Орлов мост" на 13 юни 2012 г., поведението им и отношението на протестиращите младежи.
  Отговорено в зала на 22/06/2012.
  14/09/2012
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно състоянието на Домовете за медико-социални грижи за деца (МСГД) в Русе, Шумен и Варна.
  Писмен отговор на 14/09/2012.
  14/09/2012
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно разследване на Министерството на вътрешните работи върху дейността на държавни служители с фармацевтични компании.
  Писмен отговор на 14/09/2012.
  05/10/2012
  Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно контрол на Министерството на здравеопазването върху дейността на държавни служители с фармацевтични компании.
  Отговорено в зала на 05/10/2012.
  21/09/2012
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно проекта за Закон за детето.
  Отговорено в зала на 21/09/2012.
  05/10/2012
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно очакваните приходи в бюджета на НЗОК през 2013 г.
  Отговорено в зала на 05/10/2012.
  05/10/2012
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно здравното осигуряване на лицата по чл. 40, ал. 3, т. 1, 2 и 3 от ЗЗО.
  Писмен отговор на 05/10/2012.
  05/10/2012
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно здравното осигуряване на лицата по чл. 40, ал. 3, т. 6 и т. 7.
  Писмен отговор на 05/10/2012.
  05/10/2012
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно броя на задържаните под стража, лишените от свобода и бежанците, осигурявани за сметка на републиканския бюджет.
  Писмен отговор на 05/10/2012.
  05/10/2012
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно разходите в републиканския бюджет за здравно осигуряване.
  Писмен отговор на 05/10/2012.
  28/09/2012
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно броя на лицата по чл. 40, ал. 3, т. 5 и т. 9 от ЗЗО.
  Писмен отговор на 28/09/2012.
  12/10/2012
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно дейността на лабораторията за анализ на генетично модифицирани организми.
  Писмен отговор на 12/10/2012.
  12/10/2012
  Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно промяна в цените на лекарствени продукти, прехвърлени от МЗ към НЗОК.
  Писмен отговор на 12/10/2012.
  05/10/2012
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно разходи на министерство на културата за археология.
  Писмен отговор на 05/10/2012.
  19/10/2012
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно проектиране и финансиране на дейности, свързани с наводненията в с.Карайсен, община Павликени от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".
  Писмен отговор на 19/10/2012.
  26/10/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно осигуряване на финансиране за поддържане и ремонтиране на пътни мостове.
  Писмен отговор на 26/10/2012.
  19/10/2012
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно горските пожари на Витоша и Рила.
  Писмен отговор на 19/10/2012.
  26/10/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно осъществяван контрол от страна на Министерството на земеделието и храните и Българска агенция по безопасност на храните за съдържание на генетично модифицирани организми в хранителни продукти.
  Писмен отговор на 26/10/2012.
  02/11/2012
  Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно включване на лекарства за лечение на ревматоиден артрит в позитивния лекарствен списък.
  Писмен отговор на 02/11/2012.
  16/11/2012
  Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно прехвърлени 50 млн. лв. от НЗОК към Министерството на здравеопазването.
  Писмен отговор на 16/11/2012.
  25/01/2013
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на път III-405 Царевец - Свищов от км. 73 + 600 до км. 75 + 778, който е част от ЛОТ 19 по Оперативна програма "Регионално развитие".
  Писмен отговор на 25/01/2013.
  23/11/2012
  Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно Военната болница в гр. Сливен.
  Отговорено в зала на 23/11/2012.
  25/01/2013
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно ремонт и реставрация на Червената църква край село Боровица.
  Писмен отговор на 25/01/2013.
  21/12/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно информационни и рекламни дейности по Европейските програми.
  Писмен отговор на 21/12/2012.
  21/12/2012
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно информационни и рекламни дейности по Европейските програми.
  Писмен отговор на 21/12/2012.
  11/01/2013
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно информационни и рекламни дейности по Европейските програми.
  Писмен отговор на 11/01/2013.
  18/01/2013
  Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно информационни и рекламни дейности по Европейските програми.
  Писмен отговор на 18/01/2013.
  11/01/2013
  Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно информационни и рекламни дейности по Европейските програми.
  Писмен отговор на 11/01/2013.
  18/01/2013
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно контрола върху добива на дървесина.
  Писмен отговор на 18/01/2013.
  18/01/2013
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно задължения на горските стопанства.
  Писмен отговор на 18/01/2013.
  25/01/2013
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно висящи процедури по отчуждаване на земи в защитени територии в землището на гр. Несебър /м."Кокала" и съседни/, изключени от горския фонд и в процедура по отчуждаване без търг или конкурс, по реда чл. 14 от отменения Закон за горите и във вр. с § 5 и по реда чл. 79 от действащия Закон за горите.
  Отговорено в зала на 25/01/2013.
  08/02/2013
  Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно научни доклади за сеизмичността на Белене.
  Писмен отговор на 08/02/2013.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС