Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ
ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ
 • Дата на раждане : 24/07/1962 Велико Търново, България
 • Професия: икономист;
 • Езици: немски;руски;
 • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%;
 • Изборен район: 4-ВЕЛИКО ТЪРНОВО;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: evgeni.stoev@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  41-о Народно събрание
  член 14/07/2009 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Белгия
  зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  08/02/2013
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно извършена проверка от Държавна агенция за закрила на детето в дома за деца, лишени от родителски грижи в с. Страхилово, общ. Полски Тръмбеш, по повод публикация в италианското списание "Еспресо".
  Писмен отговор на 08/02/2013.
  01/03/2013
  Питане към Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта относно финансово подпомагане за ремонт на закрита лекоатлетическа писта, част от сграда на спортен комплекс "Ивайло" на улица "Филип Тотю", град Велико Търново.
  Писмен отговор на 01/03/2013.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС