Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ
  • Дата на раждане : 10/04/1961 Първомай, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 17.70%;
  • Изборен район: 17-ПЛОВДИВ ОБЛАСТ;
  • Участие в предишно НС: 38 НС; 39 НС; 40 НС;
  • E-mail: petar.mutafchiev@parliament.bg
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 14/07/2009 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Йордания
зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Иран
зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
04/09/2009
Питане към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно политиката по разкриване на наследството от бившето управление на страната.
Отговорено в зала на 04/09/2009.
04/09/2009
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно политиката по разкриване на наследството от бившето управление на страната.
Отговорено в зала на 04/09/2009.
12/03/2010
Питане към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно политиката на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по поддържане на необходимия административен капацитет за управление и изпълнение на Оперативна програма "Транспорт".
Отговорено в зала на 12/03/2010.
19/02/2010
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно дейността на Отряд 28.
Писмен отговор на 19/02/2010.
26/02/2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно строителството на нов мост на р. Стряма.
Отговорено в зала на 26/02/2010.
12/03/2010
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно проведена тръжна процедура по Оперативна програма "Транспорт".
Отговорено в зала на 12/03/2010.
05/03/2010
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно бъдещето на Дневен център за деца с увреждания - гр. Асеновград.
Отговорено в зала на 05/03/2010.
16/04/2010
Питане към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно политиката по подобряване качеството на услуга - превоз на пътници от БДЖ - Пътнически превози ЕАД.
Отговорено в зала на 16/04/2010.
16/04/2010
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно финансиране на летателната подготовка на студенти от Технически университет - София.
Отговорено в зала на 16/04/2010.
14/05/2010
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно извършен одит в "БДЖ" ЕАД (питане на същата тема е задал и н.п. Иван Вълков).
Отговорено в зала на 14/05/2010.
16/07/2010
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно развитието на проектите за изграждане на контейнерни терминали на пристанищата Варна и Бургас.
Отговорено в зала на 16/07/2010.
16/07/2010
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно реализацията на проект по Оперативна програма "Транспорт".
Отговорено в зала на 16/07/2010.
24/09/2010
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно бъдещето на "Български пощи" ЕАД.
Отговорено в зала на 24/09/2010.
30/07/2010
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно дейността на Авиоотряд 28.
Писмен отговор на 30/07/2010.
30/07/2010
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно наводнението в гр. Съединение, обл. Пловдив.
Отговорено в зала на 30/07/2010.
05/11/2010
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно изпълнението на ОП "Транспорт".
Отговорено в зала на 05/11/2010.
05/11/2010
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно прекратена процедура за доставка на вагони.
Писмен отговор на 05/11/2010.
19/11/2010
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изводите от едногодишната работа на първия в страната завод за преработка на твърди битови отпадъци в село Шишманци.
Отговорено в зала на 19/11/2010.
21/01/2011
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно политиката на правителството по концесиониране на важни за страната инфраструктурни обекти.
Отговорено в зала на 21/01/2011.
03/12/2010
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно системата за обслужване и проверка на граждани на едно гише на Граничните контролно-пропускателни пунктове.
Отговорено в зала на 03/12/2010.
21/01/2011
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно осъществяване проекта по "Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив - Свиленград".
Отговорено в зала на 21/01/2011.
04/02/2011
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно назначения управленски състав на холдинг БДЖ ЕАД.
Писмен отговор на 04/02/2011.
04/02/2011
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно назначения управленски състав на Националната компания "Железопътна инфраструктура".
Писмен отговор на 04/02/2011.
04/02/2011
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно назначения управленски състав на Националната компания "Железопътна инфраструктура".
Писмен отговор на 04/02/2011.
04/02/2011
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно командировки на министри през периода 1 януари 2010 - 21 януари 2011 г..
Писмен отговор на 04/02/2011.
19/03/2011
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно реализация на проектите в Оперативна програма "Транспорт".
Отговорено в зала на 19/03/2011.
19/03/2011
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно развитието на пристанищата във Варна и Бургас.
Отговорено в зала на 19/03/2011.
18/03/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно политиката на правителството за ограничаване вноса на селскостопанска продукция.
Писмен отговор на 18/03/2011.
18/03/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно изравняване субсидиите на земеделските производители в Европейския съюз.
Писмен отговор на 18/03/2011.
18/03/2011
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно план за облекчаване на данъчната тежест на земеделските производители "физически лица" за 2010 г.
Отговорено в зала на 18/03/2011.
25/03/2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно строителството на нов мост на р.Стряма на пътя ІІ-56 свързващ Пловдив с Брезово.
Писмен отговор на 25/03/2011.
15/04/2011
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно бягството на задържан турски кораб от териториалните води на България.
Отговорено в зала на 15/04/2011.
10/06/2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно протестите на живеещите в с. Маноле, община Марица.
Отговорено в зала на 10/06/2011.
10/06/2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно пътната връзка между магистралите "Тракия" и "Марица".
Отговорено в зала на 10/06/2011.
01/07/2011
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно критерии и изисквания за назначаване на временно изпълняващи длъжността "директор".
Отговорено в зала на 01/07/2011.
01/07/2011
Питане към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно политиката на правителството по концесиониране на обекти от транспортната инфраструктура.
Отговорено в зала на 01/07/2011.
02/09/2011
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно пускането в експлоатация на терминали за комбинирани превози - Драгоман и Свиленград.
Отговорено в зала на 02/09/2011.
02/09/2011
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно решение на българското правителство за строителство на ново летище в община Балчик.
Отговорено в зала на 02/09/2011.
04/11/2011
Питане към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно политиката на правителството за подобряване условията за корабоплаване по р. Дунав.
Отговорено в зала на 04/11/2011.
18/11/2011
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно закриване на жп линии, в съответствие с Правителствената програма за реформа на железопътния сектор.
Отговорено в зала на 18/11/2011.
18/11/2011
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно продажба на 515 вагона за скрап.
Писмен отговор на 18/11/2011.
25/11/2011
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно състоянието на подвижния състав на "БДЖ-Товарни превози".
Отговорено в зала на 25/11/2011.
09/12/2011
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно ремонт на мотрисни влакове "Сименс".
Отговорено в зала на 09/12/2011.
09/12/2011
Питане към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно политиката на финансиране на железопътния транспорт.
Отговорено в зала на 09/12/2011.
30/03/2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно финансиране изграждането на пречиствателна станция в община Сопот.
Отговорено в зала на 30/03/2012.
17/02/2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно развитието на интермодалните превози в страната.
Отговорено в зала на 17/02/2012.
17/02/2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно развитието на железопътния транспорт.
Отговорено в зала на 17/02/2012.
17/02/2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно развитието на железопътния транспорт.
Отговорено в зала на 17/02/2012.
30/03/2012
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно заболяването от хепатит А в с. Искра, общ. Първомай, Пловдивска област.
Отговорено в зала на 30/03/2012.
11/05/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно промяна в статута на земеделските земи.
Отговорено в зала на 11/05/2012.
01/06/2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно кризата в БДЖ от недостиг на вагони.
Отговорено в зала на 01/06/2012.
01/06/2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно приватизацията на БДЖ "Товарни превози" ЕООД.
Отговорено в зала на 01/06/2012.
06/07/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на пътя Асеновград - Поповица.
Отговорено в зала на 06/07/2012.
15/06/2012
Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно издаване на визи в Украйна.
Отговорено в зала на 15/06/2012.
13/07/2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно пропуснати ползи на БДЖ от безплатни пътувания.
Отговорено в зала на 13/07/2012.
21/09/2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно предстояща приватизация на "БДЖ - Товарни превози".
Отговорено в зала на 21/09/2012.
05/10/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно разпределението на земеделските земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ.
Писмен отговор на 05/10/2012.
05/10/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно разходите на Авиоотряд 28 за 2011 г.
Отговорено в зала на 05/10/2012.
19/10/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно забавяне на субсидии по бюджета на Република България.
Писмен отговор на 19/10/2012.
19/10/2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно забавяне изплащането на заплати в ДП "Транспортно строителство и възстановяване".
Писмен отговор на 19/10/2012.
23/11/2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно бъдещото управление на "Дунав мост 2".
Отговорено в зала на 23/11/2012.
23/11/2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно доставката на нови спални вагони.
Отговорено в зала на 23/11/2012.
11/01/2013
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно осигуряване на финансови средства за разплащане на непредвидени разходи и аварийно-възстановителни работи за овладяване и преодоляване на последиците от бедствието в гр. Калофер, общ. Карлово.
Отговорено в зала на 11/01/2013.
30/11/2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно собствеността на новопостроените съоръжения на модернизираната жп линия от Пловдив до Първомай.
Отговорено в зала на 30/11/2012.
30/11/2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно експлоатацията на новооткрития участък на БДЖ Пловдив - Първомай.
Отговорено в зала на 30/11/2012.
21/12/2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно изпълнение на Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB - T) в Република България (План 2012).
Писмен отговор на 21/12/2012.
08/02/2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитацията и разширяването на пътя Пловдив - Лилково.
Отговорено в зала на 08/02/2013.
08/02/2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитацията и разширяването на пътя Пловдив - Асеновград.
Отговорено в зала на 08/02/2013.
08/02/2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимостта от ограничаване на скоростта по автомагистралите и скоростните пътища в страната.
Отговорено в зала на 08/02/2013.
08/02/2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно тежкото състояние и необходимостта от ремонт на мостовите съоръжения на автомагистралите в страната.
Отговорено в зала на 08/02/2013.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС