Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Неоправдани отсъствия

юли 2011 - Отсъствия от пленарна зала

Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат

юли 2011 - Отсъствия от заседания на комисии