Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по медиите
МИЛЕНА ИВАНОВА МИЛОТИНОВА-КОЛЕВА
МИЛЕНА ИВАНОВА МИЛОТИНОВА-КОЛЕВА
председател
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ЕМЕЛ ЕТЕМ ТОШКОВА
ЕМЕЛ ЕТЕМ ТОШКОВА
зам.-председател
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ
ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ
зам.-председател
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
МАРИО ИВАНОВ ТАГАРИНСКИ
МАРИО ИВАНОВ ТАГАРИНСКИ
зам.-председател
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
АНТОНИНА БОНЧЕВА БОНЕВА
АНТОНИНА БОНЧЕВА БОНЕВА
член
28/01/2004 - 17/06/2005
Информация
АТАНАС САВОВ КРЪСТЕВ
АТАНАС САВОВ КРЪСТЕВ
член
21/04/2005 - 17/06/2005
Информация
БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ
БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ГОСПОДИН ХРИСТОВ ЧОНКОВ
ГОСПОДИН ХРИСТОВ ЧОНКОВ
член
22/01/2003 - 17/06/2005
Информация
ДИЛЯНА НИКОЛОВА ГРОЗДАНОВА
ДИЛЯНА НИКОЛОВА ГРОЗДАНОВА
член
20/07/2001 - 13/01/2005
Информация
ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ЕЛКА ПАНЧОВА АНАСТАСОВА
ЕЛКА ПАНЧОВА АНАСТАСОВА
член
20/07/2001 - 14/03/2002
Информация
ИВАН ПАВЛОВ ПАВЛОВ
ИВАН ПАВЛОВ ПАВЛОВ
член
14/03/2002 - 17/06/2005
Информация
КЕМАЛ ЕЮП АДИЛ
КЕМАЛ ЕЮП АДИЛ
член
20/07/2001 - 14/04/2005
Информация
КИРИЛ СТАНИМИРОВ МИЛЧЕВ
КИРИЛ СТАНИМИРОВ МИЛЧЕВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ЛЮБОМИР ПЕНЧЕВ ПАНТЕЛЕЕВ
ЛЮБОМИР ПЕНЧЕВ ПАНТЕЛЕЕВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
МАРИАННА БОРИСОВА АСЕНОВА
МАРИАННА БОРИСОВА АСЕНОВА
член
25/06/2004 - 17/06/2005
Информация
МАРИЯ ВЕРДОВА ГИГОВА
МАРИЯ ВЕРДОВА ГИГОВА
член
03/04/2003 - 25/06/2004
Информация
МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ
МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ
член
25/06/2004 - 17/06/2005
Информация
ОГНЯН СТЕФАНОВ САПАРЕВ
ОГНЯН СТЕФАНОВ САПАРЕВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ПАВЛИНКА ТРИФОНОВА ИВАНОВА
ПАВЛИНКА ТРИФОНОВА ИВАНОВА
член
16/03/2005 - 17/06/2005
Информация
ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ
ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
СТАНИМИР ЯНКОВ ИЛЧЕВ
СТАНИМИР ЯНКОВ ИЛЧЕВ
член
20/07/2001 - 22/01/2003
Информация
ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА
ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА
член
20/07/2001 - 28/01/2004
Информация
ЯВОР ТОДОРОВ МИЛУШЕВ
ЯВОР ТОДОРОВ МИЛУШЕВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация