Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
Парламентарна група на ОДС - СДС, ДП, Движение Гергьовден, БЗНС, НС-БЗНС
ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ
ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ
председател на ПГ
22/11/2007 - 25/06/2009
Информация
НАДЕЖДА НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА
НАДЕЖДА НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА
председател на ПГ
11/07/2005 - 20/10/2005
Информация
ПЕТЪР СТЕФАНОВ СТОЯНОВ
ПЕТЪР СТЕФАНОВ СТОЯНОВ
председател на ПГ
20/10/2005 - 14/09/2007
Информация
АСЯ ВЕЛИЧКОВА МИХАЙЛОВА
АСЯ ВЕЛИЧКОВА МИХАЙЛОВА
зам.-председател на ПГ
11/07/2005 - 15/12/2008
Информация
ИВАН ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ
зам.-председател на ПГ
05/04/2007 - 22/11/2007
Информация
МАРИО ИВАНОВ ТАГАРИНСКИ
МАРИО ИВАНОВ ТАГАРИНСКИ
зам.-председател на ПГ
11/07/2005 - 29/11/2005
Информация
ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ
ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ
зам.-председател на ПГ
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ
ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ
зам.-председател на ПГ
11/07/2005 - 26/06/2008
Информация
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
секретар на ПГ
11/07/2005 - 22/11/2007
Информация
ЯСЕН ДИМИТРОВ ПОПВАСИЛЕВ
ЯСЕН ДИМИТРОВ ПОПВАСИЛЕВ
секретар на ПГ
22/11/2007 - 25/06/2009
Информация
АЛЕКСАНДЪР МАНОЛОВ ПРАМАТАРСКИ
АЛЕКСАНДЪР МАНОЛОВ ПРАМАТАРСКИ
член
11/07/2005 - 29/11/2005
Информация
БОРИСЛАВ ИВАНОВ БЪЛГАРИНОВ
БОРИСЛАВ ИВАНОВ БЪЛГАРИНОВ
член
16/12/2008 - 31/03/2009
Информация
ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ
ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ
член
16/12/2008 - 25/06/2009
Информация
ГЕОРГИ ПИНЧЕВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ ПИНЧЕВ ИВАНОВ
член
11/07/2005 - 31/03/2009
Информация
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
член
11/07/2005 - 08/04/2009
Информация
ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ
ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ
член
11/07/2005 - 08/04/2009
Информация
ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
член
11/07/2005 - 21/03/2007
Информация
ИВАН АТАНАСОВ КОЛЧАКОВ
ИВАН АТАНАСОВ КОЛЧАКОВ
член
11/07/2005 - 08/04/2009
Информация
ИВАН ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ
член
11/07/2005 - 05/04/2007
Информация
ИВАН ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ
член
22/11/2007 - 25/06/2009
Информация
ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ
ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ
член
11/07/2005 - 22/11/2007
Информация
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
член
18/07/2008 - 25/06/2009
Информация
ЛЮБЕН ЛЮБЕНОВ ДИЛОВ
ЛЮБЕН ЛЮБЕНОВ ДИЛОВ
член
11/07/2005 - 15/12/2008
Информация
МАРИО ИВАНОВ ТАГАРИНСКИ
МАРИО ИВАНОВ ТАГАРИНСКИ
член
24/07/2008 - 08/04/2009
Информация
МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН
МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН
член
11/07/2005 - 29/11/2005
Информация
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
член
22/11/2007 - 25/06/2009
Информация
НАДЕЖДА НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА
НАДЕЖДА НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА
член
20/10/2005 - 25/06/2009
Информация
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПОПОВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПОПОВ
член
26/09/2007 - 25/06/2009
Информация
ПЕТЪР СТЕФАНОВ СТОЯНОВ
ПЕТЪР СТЕФАНОВ СТОЯНОВ
член
11/07/2005 - 20/10/2005
Информация
РУМЕН АСЕНОВ АНГЕЛОВ
РУМЕН АСЕНОВ АНГЕЛОВ
член
16/12/2008 - 31/03/2009
Информация
СТЕФАН АНТОНОВ СОФИЯНСКИ
СТЕФАН АНТОНОВ СОФИЯНСКИ
член
16/12/2008 - 31/03/2009
Информация
ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
член
11/07/2005 - 10/07/2008
Информация
ХРИСТО КИРИЛОВ ПОПОВ
ХРИСТО КИРИЛОВ ПОПОВ
член
09/04/2009 - 25/06/2009
Информация
ЯСЕН ДИМИТРОВ ПОПВАСИЛЕВ
ЯСЕН ДИМИТРОВ ПОПВАСИЛЕВ
член
11/07/2005 - 22/11/2007
Информация