Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по жалбите и петициите на гражданите
ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ
ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ
председател
19/09/2008 - 25/06/2009
Информация
ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ
ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ
председател
24/08/2005 - 19/09/2008
Информация
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ
зам.-председател
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ВАСИЛ МИНЧЕВ ИВАНОВ-ЛУЧАНО
ВАСИЛ МИНЧЕВ ИВАНОВ-ЛУЧАНО
зам.-председател
24/08/2005 - 20/02/2008
Информация
ИЛКЕР АХМЕДОВ МУСТАФОВ
ИЛКЕР АХМЕДОВ МУСТАФОВ
зам.-председател
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
РУПЕН ОХАНЕС КРИКОРЯН
РУПЕН ОХАНЕС КРИКОРЯН
зам.-председател
20/02/2008 - 25/06/2009
Информация
ГЕРГАНА ХРИСТОВА ГРЪНЧАРОВА
ГЕРГАНА ХРИСТОВА ГРЪНЧАРОВА
член
24/08/2005 - 08/09/2005
Информация
ДАУТ ИДРИЗ ОСМАН
ДАУТ ИДРИЗ ОСМАН
член
24/08/2005 - 11/11/2005
Информация
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ЖОРИ ЙОРДАНОВ АЛЕКСИЕВ
ЖОРИ ЙОРДАНОВ АЛЕКСИЕВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ИВАН ЖЕЛЕВ ИЛЧЕВ
ИВАН ЖЕЛЕВ ИЛЧЕВ
член
05/10/2005 - 25/06/2009
Информация
ИГЛИКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ИГЛИКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ЙОРДАН ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ
ЙОРДАН ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ
член
20/02/2008 - 25/06/2009
Информация
МИМА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА
МИМА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
МУСА ДЖЕМАЛ ПАЛЕВ
МУСА ДЖЕМАЛ ПАЛЕВ
член
11/11/2005 - 25/06/2009
Информация
НЕНКО ВИКТОРОВ ТЕМЕЛКОВ
НЕНКО ВИКТОРОВ ТЕМЕЛКОВ
член
24/08/2005 - 22/05/2009
Информация
НИКОЛА ГОЧЕВ ПРОДАНОВ
НИКОЛА ГОЧЕВ ПРОДАНОВ
член
14/02/2008 - 25/06/2009
Информация
РАЙНА ГОСПОДИНОВА ЙОВЧЕВА
РАЙНА ГОСПОДИНОВА ЙОВЧЕВА
член
24/08/2005 - 08/09/2005
Информация
РУПЕН ОХАНЕС КРИКОРЯН
РУПЕН ОХАНЕС КРИКОРЯН
член
16/09/2005 - 20/02/2008
Информация
ТОДОР НИКОЛОВ БАТИЛОВ
ТОДОР НИКОЛОВ БАТИЛОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ЯСЕН СТОЯНОВ ПЕНЧЕВ
ЯСЕН СТОЯНОВ ПЕНЧЕВ
член
24/08/2005 - 11/12/2007
Информация