Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
Парламентарна група на Движение за права и свободи
ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН
ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН
председател на ПГ
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ
АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ
зам.-председател на ПГ
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ
ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ
зам.-председател на ПГ
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
КАМЕН КОСТОВ КОСТАДИНОВ
КАМЕН КОСТОВ КОСТАДИНОВ
зам.-председател на ПГ
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР
НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР
зам.-председател на ПГ
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ
ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ
зам.-председател на ПГ
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК
ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК
секретар на ПГ
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ МЕТОДИЕВ
АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ МЕТОДИЕВ
член
19/07/2013 - 05/08/2014
Информация
АХМЕД АХМЕДОВ БАШЕВ
АХМЕД АХМЕДОВ БАШЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
БЮНЯМИН ХЮСЕИН ХАСАН
БЮНЯМИН ХЮСЕИН ХАСАН
член
13/11/2013 - 05/08/2014
Информация
ВЕСЕЛИН ВЪЛЕВ ПЕНЕВ
ВЕСЕЛИН ВЪЛЕВ ПЕНЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ГОРАНОВ
ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ГОРАНОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ДЕЛЯН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ
ДЕЛЯН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА
ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЕМИЛ КИРИЛОВ ИВАНОВ
ЕМИЛ КИРИЛОВ ИВАНОВ
член
21/05/2013 - 17/07/2013
Информация
ЕРДИНЧ ИСМАИЛ ХАЙРУЛА
ЕРДИНЧ ИСМАИЛ ХАЙРУЛА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ИСКРА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА
ИСКРА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА
член
21/05/2013 - 29/05/2013
Информация
МЕХМЕД ЮМЕР АТАМАН
МЕХМЕД ЮМЕР АТАМАН
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
МИТХАТ САБРИ МЕТИН
МИТХАТ САБРИ МЕТИН
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
МУСТАФА САЛИ КАРАДАЙЪ
МУСТАФА САЛИ КАРАДАЙЪ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
МУСТАФА ФАХРИ АХМЕД
МУСТАФА ФАХРИ АХМЕД
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
НЕВИН ХАЛИЛ ХАСАН
НЕВИН ХАЛИЛ ХАСАН
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ПЕТЪР СИМЕОНОВ АНГЕЛОВ
ПЕТЪР СИМЕОНОВ АНГЕЛОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ПЕТЯ НИКОЛОВА РАЕВА
ПЕТЯ НИКОЛОВА РАЕВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
РАМАДАН БАЙРАМ АТАЛАЙ
РАМАДАН БАЙРАМ АТАЛАЙ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
РУШЕН МЕХМЕД РИЗА
РУШЕН МЕХМЕД РИЗА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
СЕРГЕЙ МАНУШОВ КИЧИКОВ
СЕРГЕЙ МАНУШОВ КИЧИКОВ
член
27/06/2014 - 05/08/2014
Информация
СЕРГЕЙ МАНУШОВ КИЧИКОВ
СЕРГЕЙ МАНУШОВ КИЧИКОВ
член
31/05/2013 - 19/06/2014
Информация
ТУНДЖАЙ ОСМАНОВ НАИМОВ
ТУНДЖАЙ ОСМАНОВ НАИМОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ФЕРИХАН ИЛИЯЗОВА АХМЕДОВА
ФЕРИХАН ИЛИЯЗОВА АХМЕДОВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ХАЛИЛ РЕДЖЕПОВ ЛЕТИФОВ
ХАЛИЛ РЕДЖЕПОВ ЛЕТИФОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ХАМИ ИБРАХИМОВ ХАМИЕВ
ХАМИ ИБРАХИМОВ ХАМИЕВ
член
31/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ХАМИД БАРИ ХАМИД
ХАМИД БАРИ ХАМИД
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ
член
21/05/2013 - 29/05/2013
Информация
ХАСАН ИЛИЯЗ ХАДЖИХАСАН
ХАСАН ИЛИЯЗ ХАДЖИХАСАН
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ХРИСТО ДАМЯНОВ БИСЕРОВ
ХРИСТО ДАМЯНОВ БИСЕРОВ
член
21/05/2013 - 07/11/2013
Информация
ХЮСЕИН ХАСАН ХАФЪЗОВ
ХЮСЕИН ХАСАН ХАФЪЗОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ШЕНДОАН РЕМЗИ ХАЛИТ
ШЕНДОАН РЕМЗИ ХАЛИТ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЩЕРЬО ЩЕРЕВ ЩЕРЕВ
ЩЕРЬО ЩЕРЕВ ЩЕРЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЯНКО АЛЕКСАНДРОВ ЯНКОВ
ЯНКО АЛЕКСАНДРОВ ЯНКОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация