Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
Парламентарна група на партия Атака
ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ
ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ
председател на ПГ
14/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ
ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ
зам.-председател на ПГ
14/07/2009 - 14/03/2013
Информация
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ
зам.-председател на ПГ
14/07/2009 - 14/03/2013
Информация
БОРИСЛАВ ТОДОРОВ СТОЯНОВ
БОРИСЛАВ ТОДОРОВ СТОЯНОВ
член
14/07/2009 - 21/12/2011
Информация
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ
член
14/07/2009 - 26/05/2011
Информация
ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ
ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ
член
14/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА
ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА
член
14/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ДИМИТЪР АНАСТАСОВ КАРБОВ
ДИМИТЪР АНАСТАСОВ КАРБОВ
член
14/07/2009 - 21/12/2011
Информация
КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА
КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА
член
14/07/2009 - 30/11/2011
Информация
КАМЕН МАРИНОВ ПЕТКОВ
КАМЕН МАРИНОВ ПЕТКОВ
член
14/07/2009 - 10/12/2010
Информация
КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ГУМНЕРОВ
КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ГУМНЕРОВ
член
14/07/2009 - 26/05/2011
Информация
ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ
ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ
член
14/07/2009 - 14/03/2013
Информация
НИКОЛАЙ ЯНКОВ ПЕХЛИВАНОВ
НИКОЛАЙ ЯНКОВ ПЕХЛИВАНОВ
член
14/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ОГНЯН АНДОНОВ ПЕЙЧЕВ
ОГНЯН АНДОНОВ ПЕЙЧЕВ
член
14/07/2009 - 26/05/2011
Информация
ОГНЯН ДИМИТРОВ ТЕТИМОВ
ОГНЯН ДИМИТРОВ ТЕТИМОВ
член
14/07/2009 - 21/12/2011
Информация
ОГНЯН СТОИЧКОВ ЯНАКИЕВ
ОГНЯН СТОИЧКОВ ЯНАКИЕВ
член
14/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ
член
14/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ПЕТЪР ИВАНОВ ХЛЕБАРОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ХЛЕБАРОВ
член
14/07/2009 - 21/12/2011
Информация
СТОЯН ИВАНОВ ИВАНОВ
СТОЯН ИВАНОВ ИВАНОВ
член
14/07/2009 - 13/07/2011
Информация
ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА
член
14/07/2009 - 17/11/2011
Информация
ЯВОР БОЖИЛОВ НОТЕВ
ЯВОР БОЖИЛОВ НОТЕВ
член
14/07/2009 - 14/03/2013
Информация