Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
Независими
АТАНАС МАРКОВ СЕМОВ
АТАНАС МАРКОВ СЕМОВ
член
09/12/2009 - 16/02/2010
Информация
БИСЕРКА БОРОВА ПЕТРОВА
БИСЕРКА БОРОВА ПЕТРОВА
член
09/12/2009 - 14/03/2013
Информация
БОРИСЛАВ ТОДОРОВ СТОЯНОВ
БОРИСЛАВ ТОДОРОВ СТОЯНОВ
член
21/12/2011 - 14/03/2013
Информация
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ
член
26/05/2011 - 14/03/2013
Информация
ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ
член
02/09/2009 - 07/10/2009
Информация
ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ
член
25/02/2010 - 14/03/2013
Информация
ГЕОРГИ ЦВЯТКОВ ТЕРЗИЙСКИ
ГЕОРГИ ЦВЯТКОВ ТЕРЗИЙСКИ
член
24/02/2010 - 14/03/2013
Информация
ДАРИН ВЕЛИЧКОВ МАТОВ
ДАРИН ВЕЛИЧКОВ МАТОВ
член
09/12/2009 - 14/03/2013
Информация
ДИМИТЪР АНАСТАСОВ КАРБОВ
ДИМИТЪР АНАСТАСОВ КАРБОВ
член
21/12/2011 - 14/03/2013
Информация
ДИМИТЪР АСЕНОВ КОЛЕВ
ДИМИТЪР АСЕНОВ КОЛЕВ
член
09/12/2009 - 14/03/2013
Информация
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ
член
09/12/2009 - 14/03/2013
Информация
ЕМИЛ ГЕНОВ ВАСИЛЕВ
ЕМИЛ ГЕНОВ ВАСИЛЕВ
член
14/04/2010 - 14/03/2013
Информация
КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА
КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА
член
30/11/2011 - 14/03/2013
Информация
КАМЕН МАРИНОВ ПЕТКОВ
КАМЕН МАРИНОВ ПЕТКОВ
член
10/12/2010 - 14/03/2013
Информация
КАСИМ ИСМАИЛ ДАЛ
КАСИМ ИСМАИЛ ДАЛ
член
20/01/2011 - 14/03/2013
Информация
КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ГУМНЕРОВ
КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ГУМНЕРОВ
член
26/05/2011 - 14/03/2013
Информация
КОРМАН ЯКУБОВ ИСМАИЛОВ
КОРМАН ЯКУБОВ ИСМАИЛОВ
член
21/04/2011 - 14/03/2013
Информация
КРИСТИЯНА МЕТОДИЕВА ПЕТРОВА
КРИСТИЯНА МЕТОДИЕВА ПЕТРОВА
член
09/12/2009 - 14/03/2013
Информация
МАРИО ИВАНОВ ТАГАРИНСКИ
МАРИО ИВАНОВ ТАГАРИНСКИ
член
09/12/2009 - 14/03/2013
Информация
ОГНЯН АНДОНОВ ПЕЙЧЕВ
ОГНЯН АНДОНОВ ПЕЙЧЕВ
член
26/05/2011 - 14/03/2013
Информация
ОГНЯН ДИМИТРОВ ТЕТИМОВ
ОГНЯН ДИМИТРОВ ТЕТИМОВ
член
21/12/2011 - 14/03/2013
Информация
ПЕТЪР ИВАНОВ ХЛЕБАРОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ХЛЕБАРОВ
член
21/12/2011 - 14/03/2013
Информация
СТОЯН ИВАНОВ ИВАНОВ
СТОЯН ИВАНОВ ИВАНОВ
член
13/07/2011 - 14/03/2013
Информация
ТОДОР ДИМИТРОВ ВЕЛИКОВ
ТОДОР ДИМИТРОВ ВЕЛИКОВ
член
09/12/2009 - 14/03/2013
Информация
ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА
член
17/11/2011 - 14/03/2013
Информация
ЦВЕТАН АСЕНОВ ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТАН АСЕНОВ ЦВЕТАНОВ
член
09/12/2009 - 31/03/2010
Информация
ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ
ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ
член
09/12/2009 - 14/03/2013
Информация