Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ
ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ
председател
30/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ АТАНАСОВ
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ АТАНАСОВ
зам.-председател
21/03/2012 - 14/03/2013
Информация
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
зам.-председател
30/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ
зам.-председател
30/07/2009 - 10/12/2009
Информация
РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ
РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ
зам.-председател
09/06/2010 - 14/03/2013
Информация
СВИЛЕН НИКОЛОВ КРАЙЧЕВ
СВИЛЕН НИКОЛОВ КРАЙЧЕВ
зам.-председател
30/07/2009 - 11/01/2012
Информация
АЛЕКСАНДЪР СТОЙЧЕВ СТОЙКОВ
АЛЕКСАНДЪР СТОЙЧЕВ СТОЙКОВ
член
28/10/2010 - 09/11/2011
Информация
БЕЛГИН ФИКРИ ШУКРИ
БЕЛГИН ФИКРИ ШУКРИ
член
30/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ВАЛЕНТИН ТОНЧЕВ МИКЕВ
ВАЛЕНТИН ТОНЧЕВ МИКЕВ
член
30/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ ПЕТЪРНЕЙЧЕВ
ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ ПЕТЪРНЕЙЧЕВ
член
30/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА
ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА
член
30/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ДИМИТЪР АНАСТАСОВ КАРБОВ
ДИМИТЪР АНАСТАСОВ КАРБОВ
член
30/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ДИМИТЪР АСЕНОВ КОЛЕВ
ДИМИТЪР АСЕНОВ КОЛЕВ
член
30/07/2009 - 09/11/2011
Информация
ДОБРОСЛАВ ДИЛЯНОВ ДИМИТРОВ
ДОБРОСЛАВ ДИЛЯНОВ ДИМИТРОВ
член
30/07/2009 - 28/10/2010
Информация
ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА
ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА
член
30/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ЕМАНУЕЛА ЗДРАВКОВА СПАСОВА
ЕМАНУЕЛА ЗДРАВКОВА СПАСОВА
член
09/11/2011 - 14/03/2013
Информация
ЕМЕЛ ЕТЕМ ТОШКОВА
ЕМЕЛ ЕТЕМ ТОШКОВА
член
30/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ЗОЯ ЯНЕВА ГЕОРГИЕВА
ЗОЯ ЯНЕВА ГЕОРГИЕВА
член
30/07/2009 - 14/03/2013
Информация
КОРМАН ЯКУБОВ ИСМАИЛОВ
КОРМАН ЯКУБОВ ИСМАИЛОВ
член
09/11/2011 - 14/03/2013
Информация
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ
член
10/12/2009 - 14/03/2013
Информация
ПЕТЪР МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ
член
30/07/2009 - 14/03/2013
Информация
РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ
РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ
член
30/07/2009 - 09/06/2010
Информация
СВЕТОСЛАВ ТОНЧЕВ ТОНЧЕВ
СВЕТОСЛАВ ТОНЧЕВ ТОНЧЕВ
член
30/07/2009 - 14/03/2013
Информация
СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ
СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ
член
30/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА
ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА
член
30/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ЦВЕТОМИР ЦВЯТКОВ МИХОВ
ЦВЕТОМИР ЦВЯТКОВ МИХОВ
член
30/07/2009 - 14/03/2013
Информация