Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  МОНИКА ХАНС ПАНАЙОТОВА
  МОНИКА ХАНС ПАНАЙОТОВА
  • Дата на раждане : 19/08/1983 София, България
  • Професия: международник;друга;
  • Езици: английски;френски;испански;
  • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%;
  • Изборен район: 24-СОФИЯ 2;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: monika.panayotova@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  41-о Народно събрание
  член 14/07/2009 - 06/12/2012
  Група за приятелство България - Белгия
  председател 23/10/2009 - 06/12/2012
  Група за приятелство България - Франция
  зам.-председател 23/10/2009 - 06/12/2012
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  11/12/2009
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно политиката на Министерството на образованието, младежта и науката по отношение на възможностите за научно развитие на младите хора в България.
  Отговорено в зала на 11/12/2009.
  18/06/2010
  Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно реформата в държавната администрация, и по какъв начин тя допринася за кариерното развитие и израстване на младите хора в нея.
  Отговорено в зала на 18/06/2010.
  08/04/2011
  Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно участието на Република България в операцията на НАТО "Обединен защитник".
  Отговорено в зала на 08/04/2011.
  15/04/2011
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно напредъка на Република България в процеса на присъединяване към Шенгенското пространство.
  Отговорено в зала на 15/04/2011.
  13/07/2012
  Питане към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно стабилността на системите за управление и контрол на средствата от ЕС в България.
  Отговорено в зала на 13/07/2012.
  27/07/2012
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно изпълнение на Закона за младежта.
  Отговорено в зала на 27/07/2012.
  27/07/2012
  Питане към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно политиката на правителството за младите хора и предприетите мерки за стимулиране на младежката заетост в страната.
  Отговорено в зала на 27/07/2012.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС