Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ЖИВКО ВЕСЕЛИНОВ ТОДОРОВ
  ЖИВКО ВЕСЕЛИНОВ ТОДОРОВ
  • Дата на раждане : 21/09/1981 Стара Загора, България
  • Професия: непоказана;
  • Езици: английски;немски;
  • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%;
  • Изборен район: 27-СТАРА ЗАГОРА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: zhivko.todorov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  41-о Народно събрание
  член 14/07/2009 - 04/11/2011
  КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
  зам.-председател 29/07/2009 - 05/05/2010
  КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
  председател 05/05/2010 - 02/09/2010
  Група за приятелство България - Мексико
  председател 23/10/2009 - 04/11/2011
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  08/07/2011
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно бъдещето на обучението по безопасност на движението по пътищата.
  Писмен отговор на 08/07/2011.
  08/07/2011
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно кандидатстване на община Казанлък по Оперативна рограма "Регионално развитие", мярка 3.1 - "Подкрепа за развитието на туристически атракции".
  Писмен отговор на 08/07/2011.
  15/07/2011
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане на жилищни блокове на територията на град Стара Загора от Държавно предприятие "Строителство и възстановяване".
  Отговорено в зала на 15/07/2011.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС