Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК
  ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК
  • Дата на раждане : 29/07/1972 Търговище, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;френски;руски;турски;
  • Избран(а) с политическа сила: ДПС "Движение за права и свободи" 14.50%;
  • Изборен район: 30-ШУМЕН;
  • Участие в предишно НС: 39 НС; 40 НС;
  • E-mail: tchetin@yahoo.com,tchetin.kazak@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  41-о Народно събрание
  член 14/07/2009 - 14/03/2013
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
  член 29/07/2009 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Мароко
  председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Португалия
  зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  16/10/2009
  Питане към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно намеренията на правителството за бъдещето на автомагистрала "Хемус".
  Отговорено в зала на 16/10/2009.
  02/10/2009
  Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно актуалното състояние и намеренията на правителството за летище "Търговище".
  Отговорено в зала на 02/10/2009.
  20/11/2009
  Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно откази на Държавен фонд "Земеделие", Разплащателна агенция, Централно управление за финансиране на част от заявления за подпомагане на мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", ос 3 от ПРСР 2007-2013 г.предвиждащи дейности по чл. 4, ал. 1, т. 5 от наредба № 24 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Обновяване и развитие на населените места" от Пограмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. и произтичащите от това правни, финансови и социално-икономически щети за засегнатите общини и техните граждани..
  Писмен отговор на 20/11/2009.
  11/06/2010
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно одобрението и финансирането на общинските проекти по Приоритетна ос 3 на Програмата за развитието на селските райони.
  Отговорено в зала на 11/06/2010.
  02/07/2010
  Питане към Николай Младенов, Министър на външните работи относно намеренията на правителството за бъдещето на дипломатическите представителства на Република България в страните от Северна Африка (Магреба).
  Отговорено в зала на 02/07/2010.
  30/07/2010
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно актуалното състояние, свързано с рехабилитацията и ремонта на някои пътища от републиканската пътна мрежа в Шуменска област.
  Отговорено в зала на 30/07/2010.
  03/09/2010
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно проведен конкурс за директор на СОУ "Д-р Петър Берон", с. Хитрино, общ. Хитрино, обл. Шумен.
  Отговорено в зала на 03/09/2010.
  10/09/2010
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно намеренията на Министерството на културата за бъдещето на Държавния музикално-драматичен театър "Кадрие Лятифова" - Кърджали и Държавния музикално-драматичен театър " "Назъм Хикмет" - Разград.
  Отговорено в зала на 10/09/2010.
  08/10/2010
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно резултатите от проведената в периода 27-29 септември 2010 г. в Мароко Девета сесия на Междуправителствената българо-мароканска комисия за икономическо, промишлено, търговско и техническо сътрудничество.
  Писмен отговор на 08/10/2010.
  15/10/2010
  Питане към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно зачестили прояви на полицейско насилие над български граждани.
  Отговорено в зала на 15/10/2010.
  05/11/2010
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно спирането на работа на екарисажите в страната и възможните последствия от това.
  Отговорено в зала на 05/11/2010.
  12/11/2010
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно поискана справка от Отдел "Противодействие на икономическата престъпност" при СДВР за евентуални действия, предприети от централата на ПП ДПС във връзка с изпратено отворено писмо от Висш мюсюлмански духовен съвет.
  Отговорено в зала на 12/11/2010.
  25/03/2011
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно неправомерно деяние, извършено в Областна дирекция на МВР - Кърджали.
  Отговорено в зала на 25/03/2011.
  15/04/2011
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно актуалното състояние, свързано с рехабилитацията и ремонта на някои пътища от републиканската пътна мрежа в Шуменска област.
  Отговорено в зала на 15/04/2011.
  20/05/2011
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно извършен акт на вандализъм над автомобил с Разградска регистрация в гр. Сандански.
  Писмен отговор на 20/05/2011.
  29/07/2011
  Питане към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно проверка в Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен.
  Отговорено в зала на 29/07/2011.
  13/01/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно размера на средствата по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), които ще бъдат усвоени до края на 2011 г.
  Отговорено в зала на 13/01/2012.
  30/03/2012
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно режима за контрол на техническата годност и безопасността на автомобилните газови уредби (АГУ).
  Писмен отговор на 30/03/2012.
  16/03/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно промяна на довеждащи водопроводи от водоснабдителна система "Тушовица" за селата Тушовица, Бяла река и Маломир от община Върбица.
  Писмен отговор на 16/03/2012.
  06/04/2012
  Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно капитала на Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания - Шумен ООД.
  Писмен отговор на 06/04/2012.
  15/06/2012
  Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно облекчения на визовия режим за някои категории чуждестранни граждани.
  Отговорено в зала на 15/06/2012.
  11/05/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно повторна опасност от спиране на работата на екарисажите в страната и възможните последствия от това.
  Отговорено в зала на 11/05/2012.
  20/07/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно някои назначения в Държавно горско стопанство - Върбица, обл. Шумен.
  Отговорено в зала на 20/07/2012.
  19/10/2012
  Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно издадени визи за посещение на група изселници от Република Турция в Народното събрание на 14 септември 2012 г.
  Отговорено в зала на 19/10/2012.
  05/10/2012
  Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно вписана промяна в капитала на "Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания - Шумен" ООД.
  Отговорено в зала на 05/10/2012.
  19/10/2012
  Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно възможността да се издават системно гратис-визи за изселниците ни в Република Турция - бивши български граждани.
  Отговорено в зала на 19/10/2012.
  01/03/2013
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно изплащането на държавната субсидия на Мюсюлманското вероизповедание, съгласно съответните закони за държавния бюджет на Република България за 2010 г., 2011 г. и 2012 г.
  Отговорено в зала на 01/03/2013.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС