Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ
  СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ
  • Дата на раждане : 31/10/1961 Силистра, България
  • Професия: историк;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 20-СИЛИСТРА;
  • Участие в предишно НС: 41 НС;
  • E-mail: stefan.gospodinov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  13/09/2013
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно досъдебното производство срещу настоящия областен управител на област Силистра Насуф Насуф.
  Отговорено в зала на 13/09/2013.
  13/09/2013
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно полицейското насилие, упражнено на 23.07.2013 г.
  Отговорено в зала на 13/09/2013.
  17/01/2014
  Въпрос към Пламен Орешарски, Министър-председател на Република България относно приоритетите, които правителството ще следва в следващия програмен период по регионално развитие и трансгранично сътрудничество.
  Отговорено в зала на 17/01/2014.
  28/03/2014
  Въпрос към Кристиан Вигенин, Министър на външните работи относно намерение за разкриване на Консулство на Република Турция в гр. Шумен.
  Писмен отговор на 28/03/2014.
  14/03/2014
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно постъпили сигнали срещу лицето Мартин Давидов Караджов, кмет на с. Брадвари, община Силистра, живущ в с. Брадвари, ул. "Чавдар" № 5.
  Писмен отговор на 14/03/2014.
  25/07/2014
  Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно неизплатени разходи за транспорт през първото полугодие за пътуващите учители в община Главница.
  Отговорено в зала на 25/07/2014.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС