Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ
  ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ
  • Дата на раждане : 06/02/1958 Елин Пелин, България
  • Професия: инженер;икономист;преподавател;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 24-СОФИЯ 2;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: valentin.radev@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА
  член 11/09/2013 - 05/08/2014
  КОМИСИЯ ПО ОТБРАНА
  член 11/09/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Армения
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  21/06/2013
  Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно охрана на складовете с въоръжение и боеприпаси в Българската армия.
  Писмен отговор на 21/06/2013.
  01/11/2013
  Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно бъдещето развитие на Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия.
  Писмен отговор на 01/11/2013.
  08/11/2013
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно осъществяването на взаимодействие с Върховния комисариат за бежанците към Организацията на обединените нации и компетентните органи на местната власт.
  Отговорено в зала на 08/11/2013.
  08/11/2013
  Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно политиката на Министерството на отбраната по охрана на войскови райони, подчинени на Съвместното командване на силите.
  Писмен отговор на 08/11/2013.
  20/12/2013
  Питане към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно проведена официална годишна среща на министрите на отбраната на НАТО, в периода 22 - 23 октомври 2013 г.
  Отговорено в зала на 20/12/2013.
  31/01/2014
  Питане към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно изпълнение на актуализирания бюджет на Министерството на отбраната.
  Отговорено в зала на 31/01/2014.
  07/02/2014
  Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно съфинансиране на проекти по Седма рамкова програма на Европейския съюз.
  Писмен отговор на 07/02/2014.
  14/03/2014
  Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно възстановяване на формированието на гр. Враца.
  Писмен отговор на 14/03/2014.
  06/06/2014
  Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно промени в политиката на Министерството на отбраната при освобождаване от ненужни материални средства.
  Отговорено в зала на 06/06/2014.
  06/06/2014
  Питане към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно кадровата политика на принципала по отношение на търговското дружество "ТЕРЕМ" ЕАД.
  Отговорено в зала на 06/06/2014.
  14/03/2014
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно изграждането на възпрепятстващо съоръжение по Българо - Турската граница.
  Отговорено в зала на 14/03/2014.
  14/03/2014
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно предприетите мерки за противодействие на битовата престъпност.
  Отговорено в зала на 14/03/2014.
  30/05/2014
  Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно доклад на НАТО за състоянието на въоръжените сили.
  Писмен отговор на 30/05/2014.
  06/06/2014
  Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно предоставени финансови и материални средства на военно-патриотични съюзи, организации и сдружения.
  Писмен отговор на 06/06/2014.
  06/06/2014
  Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно политически назначения в Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”-Варна.
  Отговорено в зала на 06/06/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно състав и възнаграждения в политическия кабинет на министъра на отбраната.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  25/07/2014
  Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно поемане на председателството на Междусъюзническата конфедерация на офицерите от резерва (CIOR) от Република България.
  Отговорено в зала на 25/07/2014.
  Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно изпълнение на приходната част на бюджета на Министерство на отбраната.
  Писмен отговор на .
  Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно следгаранционна поддръжка на хеликоптери "Кугър" и "Пантер".
  Писмен отговор на .
  Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно смяна на постоянния секретар на Министерството на отбраната.
  Писмен отговор на .
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС