Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
  ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
  • Дата на раждане : 12/12/1977 Бухово, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;немски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 26-СОФИЯ ОБЛАСТ;
  • Участие в предишно НС: 41 НС;
  • E-mail: daniel.georgiev@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  Нечленуващи в ПГ
  член 28/05/2014 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  13/06/2014
  Питане към Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта относно политиката на Министерството на младежта и спорта за подкрепа на спорта.
  Отговорено в зала на 13/06/2014.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС