Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ГИНЧЕ ДИМИТРОВА КАРАМИНОВА
  ГИНЧЕ ДИМИТРОВА КАРАМИНОВА
  • Дата на раждане : 17/09/1953 Пазарджик, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 13-ПАЗАРДЖИК;
  • Участие в предишно НС: 41 НС;
  • E-mail: ginche.karaminova@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Тунис
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  01/11/2013
  Питане към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно обезпечаване с ваучери за декодиращи устройства на всички социално слаби лица и семейства, получаващи енергийни помощи.
  Отговорено в зала на 01/11/2013.
  29/10/2013
  Въпрос към Петър Стоянович, Министър на културата относно пътуването до Русия на целия кабинет на Министерство на културата.
  Отговорено в зала на 29/10/2013.
  13/12/2013
  Въпрос към Петър Стоянович, Министър на културата относно сформирана работна група за изработване на проект за изпълнение и допълнение на Закона за културното наследство.
  Писмен отговор на 13/12/2013.
  28/03/2014
  Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно размера на помощта за дете - близнак, което е второ в семейството и същевременно е дете с трайни увреждания.
  Отговорено в зала на 28/03/2014.
  06/06/2014
  Питане към Петър Стоянович, Министър на културата относно средствата, които държавата трябва да осигури за редовни археологически проучвания, съгласно Закона за културното наследство.
  Отговорено в зала на 06/06/2014.
  30/05/2014
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно полицейски произвол.
  Отговорено в зала на 30/05/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно внесената през предходната година държавна такса по чл. 30, ал.3 и променливата част по ал. 4, § 32 от Закона за хазарта.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Петър Стоянович, Министър на културата относно преведена целева субсидия за Национален фонд "Култура".
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС