Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
    Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
    ДИМИТЪР БОРИСОВ ГЛАВЧЕВ
    ДИМИТЪР БОРИСОВ ГЛАВЧЕВ
    • Дата на раждане : 15/08/1963 София, България
    • Професия: дипломиран експерт-счетоводител;
    • Езици: английски;руски;
    • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
    • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
    • Участие в предишно НС: 41 НС;
    • E-mail: dimitar.glavchev@parliament.bg
    Парламентарна дейност
    42-ро Народно събрание
    член 21/05/2013 - 05/08/2014
    Парламентарна група на ПП ГЕРБ
    зам.-председател на ПГ 21/05/2013 - 05/08/2014
    КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
    член 11/09/2013 - 16/01/2014
    КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
    член 11/09/2013 - 05/08/2014
    КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА
    член 16/01/2014 - 05/08/2014
    ДЕЛЕГАЦИЯ В ИНТЕРПЕРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ
    зам.-ръководител 16/07/2014 - 05/08/2014
    Група за приятелство България - Украйна
    зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
    Законодателна дейност
    Парламентарен контрол
    30/05/2014
    Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно кореспонденция и документация, касаеща реализацията на газопровода " Южен поток".
    Писмен отговор на 30/05/2014.
    13/06/2014
    Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно Годишен отчет за дейността на Национална електрическа компания - ЕАД за 2013 г.
    Писмен отговор на 13/06/2014.
    Предложения към законопроекти за второ четене
    Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
    Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС