Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ИВАНОВ
  ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ИВАНОВ
  • Дата на раждане : 10/07/1980 Ямбол, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 31-ЯМБОЛ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: dimitar.ivanov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  01/11/2013
  Питане към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно несъстоял се прием по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" и мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране".
  Отговорено в зала на 01/11/2013.
  01/11/2013
  Питане към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно политиката в млечния сектор.
  Отговорено в зала на 01/11/2013.
  01/11/2013
  Питане към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно Селскостопанска академия.
  Отговорено в зала на 01/11/2013.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС