Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ
  ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ
  • Дата на раждане : 01/09/1971 Ловеч, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: КП "Коалиция за България" 26.61%;
  • Изборен район: 11-ЛОВЕЧ;
  • Участие в предишно НС: 41 НС;
  • E-mail: dimitar.gorov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
  член 19/06/2013 - 05/08/2014
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
  член 19/06/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Сърбия
  зам.-председател 27/11/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  13/09/2013
  Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно ремонт на административна сграда в град Априлци, собственост на ВиК Ловеч.
  Писмен отговор на 13/09/2013.
  13/09/2013
  Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно договори за информационно обслужване във ВИК Ловеч.
  Писмен отговор на 13/09/2013.
  13/09/2013
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно списък на активите, включени в баланса на "Земинвест" ЕАД.
  Писмен отговор на 13/09/2013.
  11/04/2014
  Въпрос към Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие относно Решение 05-6 от 28.02.2014г по чл.90,ал.1,т.3 от ЗОП с възложител Национален статистически институт.
  Писмен отговор на 11/04/2014.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС