Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ДОНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
  ДОНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
  • Дата на раждане : 22/04/1954 Нови пазар, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 30-ШУМЕН;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: donka.ivanova@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Австралия
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  29/10/2013
  Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно създаване на условия за системна и непрекъсна квалификация на педагогическите специалисти.
  Писмен отговор на 29/10/2013.
  01/11/2013
  Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно Решение № 239 от 18.10.2013 г. на Министерския съвет за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2013 г. по бюджетите на първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, финансиращи училища и детски градини.
  Писмен отговор на 01/11/2013.
  08/11/2013
  Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно заплащане на такса от родителите на децата в подготвителните групи в детските градини.
  Писмен отговор на 08/11/2013.
  22/11/2013
  Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно осигуряване на финансови средства за извършване на основен ремонт на сградата на щаба на бившето Военно училище в гр. Шумен.
  Писмен отговор на 22/11/2013.
  13/12/2013
  Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно издаване на заповед за определяне на такси за издаване на дубликат на документи, съгласно Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.
  Писмен отговор на 13/12/2013.
  13/12/2013
  Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно липсата на противогрипна ваксина в аптечната мрежа и в РЗИ.
  Писмен отговор на 13/12/2013.
  31/01/2014
  Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно водоснабдяването от яз. Тича за питейно-битово водоснабдяване.
  Писмен отговор на 31/01/2014.
  04/04/2014
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно извършено пътно-транспортно произшествие от служител на ОД на МВР, гр. Шумен.
  Отговорено в зала на 04/04/2014.
  28/03/2014
  Въпрос към Кристиан Вигенин, Министър на външните работи относно намерение за разкриване на Консулство на Република Турция в гр. Шумен.
  Писмен отговор на 28/03/2014.
  11/04/2014
  Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно освоождаване от длъжност на Началник пощенска станция в гр. Шумен.
  Писмен отговор на 11/04/2014.
  11/04/2014
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно освобождаване на държавни служители и ЛРТП в МВР и ОД МВР гр. Шумен.
  Писмен отговор на 11/04/2014.
  13/06/2014
  Питане към Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта относно политиката на Министерството на младежта и спорта за изграждане на спортна инфраструктура в малки населени места на територията на обл. Шумен.
  Отговорено в зала на 13/06/2014.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС