Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН
  КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН
  • Дата на раждане : 14/12/1952 с. Горна Гращица, България
  • Професия: юрист;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 10-КЮСТЕНДИЛ;
  • Участие в предишно НС: 41 НС;
  • E-mail: kiril.kalfin@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
  член 11/09/2013 - 05/08/2014
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
  член 16/07/2014 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Македония
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  17/01/2014
  Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно капиталови разходи на Министерството на правосъдието за нуждите на Районна прокуратура и Окръжна прокуратура, град Кюстендил.
  Отговорено в зала на 17/01/2014.
  28/02/2014
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно освобождаване на държавни служители в Областна дирекция на МВР - Кюстендил.
  Отговорено в зала на 28/02/2014.
  11/07/2014
  Питане към Станислав Атанасов, Министър на околната среда и водите относно становище на Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013", описано в писмо № 08-00-817/10.03.2014 г. до общ. Дупница, изразяващо се в отказ за сключване на договор за финансиране на проект за "Реконструкция, модернизация и разширение на Градска пречиствателна станция за отпадни води - Дупница и доизграждане на канализационна мрежа".
  Отговорено в зала на 11/07/2014.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС